Centerpartiet

Anders W Jonsson: Det behövs ett IPCC i antibiotikafrågan

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 14:34 CEST

Folkhälsomyndigheten slår fast att resistenta bakterier som MRSA, ESBL och VRE fortsätter att öka i Sverige och under året har det varit flera utbrott, varav ett större, på olika sjukhus runt om i landet.

- Det utgör ett problem som vi måste ha i beaktande. Utvecklingen är oroande, säger Centerpartiets Anders W Jonsson, ordförande i socialutskottet.

VRE ökade med 49 procent och MRSA med 17 procent.

Samtidigt visar Folkhälsomyndighetens undersökning att förbrukningen av antibiotika går nedåt och att användningen sker på ett bättre sätt.

-  Det som jag ser som problematiskt är att man inte kan isolera frågan till att bara gälla ett enskilt land åt gången. Det är en global fråga som också borde hanteras så, säger Anders W Jonsson.

Under EU-valet har antibiotikaresistens diskuterats med utgångspunkt att många djuruppfödare använder medicinering i syfte att förebygga sjukdomar och öka tillväxten hos djuren.

-  Där finns så klart en tydlig brist där EU måste ta ett större ansvar. I Sverige har vi hårda regler som dessutom efterlevs, men så ser det inte ut i resten av Europa. Där måste vi gemensamt sätta ner foten, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet anser därför att det behövs ett globalt samarbete i frågan om resistenta bakterier, snarlikt hur IPCC arbetar med klimatfrågan.

-  Det är naivt att tro att Sverige ska kunna isolera sig från omvärlden och lösa alla problem hemma. Vi måste hjälpas åt att förändra synen på hur antibiotika används och vilka risker det kan innebära för den framtida folkhälsan, säger Anders W Jonsson

Kontakt för media: Centerpartiets pressjour, 08-23 43 20

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.