HandCenter – specialister inom handkirurgi

Misstänkta ledbandsskador i handleder – Anders Wallmon talar på expertmöte

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2011 15:43 CEST

Anders Wallmon från HandCenter är en av talarna vid en nordisk konferens om handkirurgi på Gotland. Han presenterar förslag till handläggning av patienter med misstänkta ledbandsskador i handleden när SSSH, Scandinavian Society for Surgery of the Hand, arrangeras i Visby.

Föredraget handlar om så kallade TFCC-skador, den vanligaste ledbandsskadan i handleden.

– Det är ett vanligt problem och en kraftigt underdiagnostiserad skada, säger Anders Wallmon. Många läkare känner inte till TFCC-skador och patienterna vet inte vad de ska fråga efter för typ av behandling. Därför är det viktigt att vi handspecialister ökar kunskapen om både diagnosen och om bästa möjliga behandling.

Anders Wallmon är en av de handkirurgiska experterna bakom satsningen på HandCenter.

HandCenter är en komplett handkirurgisk klinik som utreder och behandlar alla typer av diagnoser i händer, handleder och armar. På HandCenter arbetar specialistläkare med bred erfarenhet från såväl planerad som akut handkirurgi. De är experter på titthålskirurgi. Kliniken har även bred kompetens inom handrehabilitering. Verksamheten bedrivs i Göteborg och Stockholm.

För mer information: www.handcenter.se