Svenska kyrkan

Anders Wejryd vald till ny ärkebiskop

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 16:03 CEST

Ny ärkebiskop efter KG Hammar blir Anders Wejryd, som i dagens avgörande andra valomgång i ärkebiskopsvalet fick 176 röster. Biskop Ragnar Persenius fick 127 röster. Mottagningsgudstjänsten för den nye ärkebiskopen äger rum i Uppsala domkyrka lördagen den 2 september.

Växjöbiskopen Anders Wejryd blir Svenska kyrkans 69:e ärkebiskop, och den första som utses av kyrkan själv. Före relationsförändringen med staten år 2000 utsågs alla biskopar av regeringen.

Anders Wejryd har definierat ett par frågor som han särskilt vill lyfta som ärkebiskop:

1. Jesus såg människor som for illa. Svenska kyrkan behöver göra likadant för alla enskildas, för samhällets och för kyrkans egen skull.

– Församlingar och kristna som engagerar sig för människor som behandlas illa, både i Sverige och utomlands, är nödvändiga för ett friskt samhälle och en frisk kyrka, säger den blivande ärkebiskopen. Både biståndet och kritiken behövs.

2. Oro och duktighetskrav pressar oss. Kristen erfarenhet och bibelberättelser ger andra perspektiv, som kan ge sammanhang och hopp i livet.

– Jag önskar att vi ska berätta, tänka och tolka tillsammans! I kyrkan ska vi föra sökande samtal, dela erfarenhet och kunskap, och uppleva. Då kan vi få nya tankar. De stora bibliska berättelserna stärker människovärdet och ger skäl för att hoppas, menar Anders Wejryd.

En mer intern fråga är att Svenska kyrkan med drygt 20 000 anställda har arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar av kyrkomötet, anser Wejryd som hävdar att styrning och ledning kan förändras.

Anders Wejryd prästvigdes 1972 för Västerås stift, och har varit biskop i Växjö sedan 1995. Den blivande ärkebiskopens CV, samt övrig information om ärkebiskopsvalet finns på www.svenskakyrkan.se Bilder för fri användning finns på www.svenskakyrkan.se/ikon under ”Press”.

Valresultatet fastställs formellt av Uppsala stiftsstyrelse vid en slutlig rösträkning den 4 april. Överklagandetiden för valet löper ut den 25 april. Kyrkostyrelsen bekräftar valet vid sitt sammanträde den 16-17 maj och utfärdar bevis om utnämningen.

Röstberättigade i ärkebiskopsvalet var ledamöter i samtliga stiftsstyrelser och domkapitel samt den nationella kyrkostyrelsen. I Uppsala stift röstade även alla präster i aktiv tjänst samt lika många lekmannaelektorer, och dessa röster delades med 10.
Totalt antal möjliga röster: 320 (antal röstberättigade personer: 788).
Ledamöter i Kyrkostyrelsen: 15 röster
Biskopar samt ledamöter i domkapitel och stiftsstyrelser: 253 röster
Uppsala stift: 260 präster + 260 elektorer (= 520, delas med 10): 52 röster