Swedish Medtech

Anders Wennerberg, ny vice vd för Swedish Medtech

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 14:05 CET

Swedish Medtech förstärker sin organisation ytterligare. I april börjar Anders Wennerberg som vice vd på branschorganisationen Swedish Medtech. 

 – Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med den medicintekniska branschen! Med min bakgrund och den stora kunskap som finns inom Swedish Medtech och branschföretagen tror jag att vi kan göra mycket nytta tillsammans för att göra vården i Sverige bättre. Jag är glad för det förtroende som visats mig i och med rekryteringen som vice vd och ser fram emot ett nytt spännande arbete inom den så viktiga hälso- och sjukvårdssektorn, säger Anders Wennerberg.

Anders Wennerberg kommer senast från Jämtlands Läns Landsting (JLL) där han under tre år varit chef för avtalsstaben, innan dess hade han tjänsten som upphandlingschef för samma landsting. I fyra år satt han som ordförande för LfU (Landstingsnätverket för Upphandling). Det senaste året har Anders varit ansvarig för införandet av JLLs vårdvalsmodell "Hälsoval" och för landstingets prioriterings- och omställningsarbete.

 – Rekryteringen är ett resultat av den positiva utveckling som föreningen har haft under de senaste åren. Engagemanget och intresset för branschens frågor har stadigt ökat, både hos våra medlemmar, men även från omvärlden. Anders kompetens och erfarenhet kommer att ge oss möjlighet att fortsätta vårt arbete för att tydliggöra den medicintekniska branschens roll som en viktig partner för vård och omsorg, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech. 

För mer information kontakta:

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech,

als@swedishmedtech.se, tfn 076-538 46 06

Mia Engman, informationsansvarig Swedish Medtech,

mia.engman@swedishmedtech.se, tfn 076-538 46 05

Fotograf: Gregor Janhed

 

Swedish Medtech, är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 150 medlemsföretag. Tillsammans täcker företagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens behov av medicintekniska produkter och tjänster. Medicinteknik omfattar allt från tung utrustning, som röntgenappartur till mindre produkter som kanyler och förband. Även IT i vården och hjälpmedel är medicinteknik.