Ystads kommun

Anders Wijkman talar på seminarium om 30-årsminnet av krigstillståndet i Polen.

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 11:51 CET

Polen är ett av Sveriges närmaste grannländer. Dagligen trafikerar fem fartyg mellan Ystad och Swinoujscie, som också är Ystads vänort. Europas ostligaste stora trafikled, E65, börjar i Malmö, passerar genom Ystad och Polen ända till Chania på Kreta. Det driftiga polska folket skapar allt fler kontakter och affärer med sina europeiska grannar. Men, så har det inte alltid varit. 

Det har gått 31 år sedan Solidaritet erkändes av den kommunistiska regimen. På Luci-dagen, den 13 december 2011 gått exakt 30 år sedan Gdansköverenskommelsen brutalt bröts och krigstillstånd infördes. Det har gått 22 år sedan omdaningen av Europas karta. Det har gått sju år sedan Polens inträde i EU.

Ystads kommun vill med detta seminarium erinra om 30-årsminnet av krigstillståndet i Polen. Ystad kom i samband krigstillståndet att hamna i blickpunkten, eftersom de osäkra kontakterna med Polen i stort sett kom att ske enbart via Ystad och de färjor som tilläts lämna Polen. 

Bland föredragshållarna kan nämnas Adam Halacinski, Republiken Polens ambassadör i Sverige och Anders Wijkman, Generalsekreterare i Svenska Röda Korset 1979-1988 och f.d. bitr. generalsekreterare i FN.

Tid                Tisdagen den 13 december kl 09.30 – ca 13.30

Plats             Hotell Ystads Saltsjöbad, Ystad

Program

Kl 10.00 
Kristina Jönsson, kommunstyrelsens ordförande, Ystads kommun. 

Kl 10.10 
Adam Halacinski, Republiken Polens ambassadör i Sverige. 

Kl 10.30
Anders Wijkman, Generalsekreterare i Svenska Röda Korset 1979-1988, f.d. bitr. generalsekreterare i FN, f.d. Europaparlamentariker. Banade väg bl a genom överläggningar i Polen direkt efter krigstillståndets proklamerande, för den internationella hjälpen till Polen. Dessa blev de internationellt mest omfattande hjälpinsatserna sedan andra världskriget.

Kl 10.50
Mika Larsson, journalist och författare. Det började i Gdansk. Mika Larsson, som under lång tid varit bosatt i Polen och som var SvD:s Polenreporter 1980-1981 och TV2:s och SR:s reporter i Polen 1981-1982, ser tillbaka och blickar framåt. Tack vare Mika Larssons personliga rapportering fördes Polens frihetskamp in i det svenska folkhemmet.

Kl 11.10 
Paus 

Kl 11.20
Panelsamtal
Anders Wijkman och Mika Larsson deltar i panelen tillsammans med: 

Niklas Holm, satt i Ystad tillsammans med reportrar från hela världen under de kritiska dagarna och rapporterade för Östgöta Correspondenten. Något år senare smugglade han bl a tryckerimaskiner till Solidaritet, vilket ledde till sju veckor i polskt fängelse. Niklas Holm är idag journalist på Sydsvenskan

Tor Johanson, tjänstgjorde på plats under den aktuella perioden som delegat för Internationella Röda Korset och har därefter varit aktiv i bl a Svensk-Polska Samfundet. Under panelsamtalet visas Johansons bilder från den akutella tiden i Polen. 

Kl 11.50
Daniel Larsson, Exportrådets chef i Warszawa, ger sin bild av den ekonomiska utvecklingen i Polen och Polens väg till stabil demokrati.

Kl 12.10       
Sammanfattning

Media hälsas varmt välkommen att ta del av seminariet.

Ytterligare information:
Kent Mårtensson, Ystads kommun, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, 0709-47 71 11
Tor Johansson, Svensk-Polska Samfundet, 0709-20 73 23

 

Aktuell information www.ystad.se