Kristdemokraterna, KD

Anders Wijkmans linje om biobränslen vinner gehör i Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 16:12 CEST

- Nu ökar trycket på EU:s medlemsstater att tänka om och bli mer ambitiösa när det gäller hållbarheten hos biodrivmedel. Europaparlamentet gör tummen ner för det tidigare heliga tioprocentsmålet för biodrivmedel men tummen upp för enhetliga och strikta hållbarhetskriterier.

Det säger Europaparlamentariker Anders Wijkman (kd) efter att Europaparlamentets industriutskott föreslagit radikala förändringar i EU:s politik för biodrivmedel, efter ett förslag utarbetat av Anders Wijkman.

Industriutskottet stödjer miljöutskottets tidigare förslag och förkastar EU:s tidigare mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020. Istället införs ett mål om 5 procent till 2015, och ett preliminärt mål om10 procent för 2020 som ska fastställas vid en kontrollstation år 2014, då hela politiken ska utvärderas. Dessutom ställer man sig bakom förslaget att 40 procent av den förnybar energi i transportsektorn ska komma från eldrift, vätgasdrift och från olika typer av s.k. andra generationens biodrivmedel.

- Det är ett stort steg att Europaparlamentet nu stödjer idén om ett tvådelat och kvalificerat mål. Försiktighetsprincipen måste gälla, och vi vet fortfarande inte tillräckligt om konsekvenserna av första generationens biodrivmedel för att blint köra på, fortsätter Anders Wijkman.

Industriutskottet skärper också kravet på klimatnyttan från biodrivmedel, efter Anders Wijkmans förslag. EU-kommissionen hade föreslagit minst 35 procents minskning jämfört med konventionella bränslen. Industriutskottet föreslår en skärpning till 45 procent, som höjs till 60 procent år 2015. En annan skärpning är att konsekvenser i form av indirekt markanvändning ska tas med i kriterierna för hållbara biobränslen.

Europaparlamentet slår med detta fast att biodrivmedel behövs men att man bara ska satsa på de drivmedel som gör mest nytta för klimatet, och med ett strikt regelverk.

- Nu ska vi som varit ansvariga för frågan i Europaparlamentet tillsammans med Rådet och Kommissionen nå en uppgörelse. Med industriutskottets omröstning i ryggen har vi goda chanser att göra EU:s politik för biodrivmedel mer klimatvänlig, avslutar Anders Wijkman.

För mer information:
Anders Wijkman
Europaparlamentariker
Telefon: 0706-301052

Fredrik Hannerz
Politisk sekreterare
Telefon: 0707-480652