Vänsterpartiet

Anders Wiklund: Upprörande att en halv miljon har osäkra jobb

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 17:18 CEST

- Det är en upprörande orättvisa att mer än en halv miljon människor, de flesta kvinnor, saknar anställningsskydd och möjligheter att planera sin ekonomi, sitt liv och sin fritid.

Det sade Anders Wiklund, riksdagsledamot (v) i dagens riksdagsdebatt om arbetstagarinflytandet.

Lagen om Anställningsskydd som kom 1974 är en social skyddslagstiftning med i huvudsak fyra grundstenar:

Tillsvidareanställning som norm och huvudregel
Krav på saklig grund för uppsägning
Tillämpning av turordningsprinciper vid uppsägningar
Företrädesrätt till ny anställning

- Undan för undan har dock tryggheten undergrävts. Bl.a. har antalet tillåtna tidsbegränsade anställningsformer utökats från tre till elva, vilket ger arbetsgivarna stora möjligheter att undvika tillsvidareanställningar och i stället erbjuda enstaka eller upprepade korttidsanställningar. Undantagen är idag så många att det börjar bli tveksamt om tillsvidareanställning fortfarande kan betraktas som huvudregel.

Försämringen av företrädesrätten från 12 till 9 månader drar i samma riktning av minskat anställningsskydd.

Principen sist in – först ut, en av grundbultarna i LAS, har avgörande betydelse för den enskilde arbetstagaren, men har även skapat ordning och reda på arbetsplatserna. Men 2001 kom tvåpersonsundantaget som ger en arbetsgivare med upp till 10 anställda rätt att undanta två personer från turordningsreglerna utan att behöva redovisa skäl eller saklig grund. Sedan dess har många människor, särskilt kvinnor, vittnat om sin rättslöshet. Det finns alarmerande rapporter om att föräldralediga och gravida blockeras ut när turordningslistor upprättas, sade Anders Wiklund.

Närmare 600 000 människor var under förra året hänvisade till tillfälliga jobb - nästan en fördubbling på 10 år. Mest utsatta är ungdomar, invandrade och kvinnor. Varannan LO-kvinna under 25 år är anställd på viss tid. Tillfälliga jobb och olika behovs- och timanställningar är vanligast inom offentlig verksamhet och servicenäringarna, men de vinner mark även inom industrin. Konturerna av en arbetsmarknad uppdelad i ett A- och ett B-lag blir allt tydligare. För B-laget är det konjunkturerna som helt styr jobbchanserna. Ur arbetsgivarnas synvinkel är det en smidig lösning som säkerställer att man vid varje givet ögonblick kan köpa precis den mängd arbete man behöver. Kostnaderna övervältras på samhället men framförallt på de enskilda arbetstagarna.

- Trygghet och tillväxt är varandras förutsättningar. Tillfälliga jobb ger mindre inflytande och ökad rädsla för att ställa krav. Arbetsplatserna blir tystare. Därför är den pågående utvecklingen på arbetsmarknaden inte bara ett problem för enskilda individer, utan ett hot även mot en långsiktig tillväxt och för finansieringen av välfärdspolitiken i framtiden.
Vänsterpartiet vill återställa anställningsskyddet i LAS. Grunden ska vara fasta heltidsjobb. Undantag skall kunna göras i kollektivavtal, men enbart vid sakliga skäl. Alla korttidsanställningar ska efter viss tid automatiskt övergå i tillsvidareanställning. Två-personsundantaget i LAS måste självklart upphävas och återanställningsrätten på nytt omfatta 12 månader, sade Anders Wiklund.
Mer information: Anders Wiklund, tel. 070-209 54 91
Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se