Vänsterpartiet

Anders Wiklund (v): Kan EU-rätten underminera svenska kollektivavtal?

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 13:50 CEST

Anders Wiklund, riksdagsledamot (v), ställer en fråga till
arbetsmarknadsminister Hans Karlsson om risken för att ett utvidgat EU-
samarbete underminerar svenska kollektivavtal.

I debatten om arbetskraftsinvandring har frågan om lönedumpning kommit
upp. I den fackliga rörelsen och bland löntagarna finns en oro för att
ett utvidgat EU-arbete ska leda till att nationell arbetsrättlagstiftning
försvagas, skriver Anders Wiklund i sin fråga.

Oron är inte ogrundad, bedömer Anders Wiklund. EU-domstolen har under
senare år prövat om fackliga stridsåtgärder och medborgerliga rättigheter
som är skyddade enligt ett EU-lands nationella lag är förenliga med EU-
rättens skydd för näringsfrihet och den fria rörligheten.

Just nu är ett sådant fall under prövning. Det svenska fackförbundet SEKO
har stämts till den danska Arbetsdomstolen p g a att SEKO-Sjöfolk i
Sverige har satt en dansk färja med låglönebesättmning i blockad. Normalt
avgörs tvister om strejkrätt i det land där skadan inträffar, men redaren
har valt att föra ärendet till dansk domstol. Frågan om var tvisten ska
avgöras ligger just nu i EG-domstolen.

Att döma av förhandsutlåtanden från EG-domstolen är risken betydande att
rätten går på rederiets linje. Det skulle innebära att det blir den
danska lagen, som tillåter redarna att anställa utländska sjömän till
vilka löner som helst, som gäller.

- Detta öppnar skrämmande perspektiv, skriver Anders Wiklund. Inhyrning
av billig arbetskraft till svenska företag skulle snabbt kunna sätta det
svenska kollektivavtalsystemet i gungning.

- Strejkrätten är grundbulten i kollektivavtalsystemet. En försvagning av
strejkrätten och underminering av kollektivavtalets ställning skulle få
mycket allvarliga konsekvenser för löntagarnas anställnings- och
lönevillkor.

Anders Wiklund frågar därför arbetsmarknadsminister Hans Karlsson:
- Har regeringen planer på några intitativ för att försvara vår
grundlagsskyddade strejkrätt, med anledning av den pågående tvisten?

Mer information: Anders Wiklund, tel. 070-209 54 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se