Vänsterpartiet

Anders Wiklund (v): Nu krävs aktiva åtgärder i arbetsmarknadspolitiken

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 15:51 CET

- Några år av positiv utveckling, 1997 - 2002, med ökad sysselsättning
och minskande arbetslöshet har brutits. Nu ser vi hur sysselsättningen
stagnerar och arbetslösheten åter ökar. Inför nästa år pekar prognoserna
mot en total arbetslöshet runt 7 - 7,5 %. Vad som är särskilt oroande är
att den öppna arbetslösheten ökar och att den ökar snabbast bland
ungdomar och i grupper som står längt från arbetsmarknaden. Utvecklingen
är mycket bekymmersam, både på kort och på lång sikt.

Det sade Anders Wiklund, vänsterpartiets representant i riksdagens
arbetsmarknadsutskott, i dagens debatt om budgeten för
arbetsmarknadspolitiken.

- På kort sikt riskerar en ökad öppen arbetslöshet att öka inflödet till
långtidsarbetslöshet och utanförskap. Därmed undergrävs förutsättningarna
för att på längre sikt tillvarata människors vilja till arbete och egen
försörjning.

Arbetsmarknadspolitiken har två centrala uppgifter:
1) att matcha ledig arbetskraft med lediga jobb
2) att med aktiva insatser bibehålla och förbättra anställningsbarheten
och rusta arbetslösa för nya jobb.

- I ett läge där den öppna arbetslösheten ökar måste tyngdpunkten ligga
på aktiva insatser. Vänsterpartiet anser därför att den kraftiga
neddragningen av volymerna av arbetsmarknadsprogram som har beslutats för
2003 och 2004 måste omprövas. Förutom insatser för att förbättra
ungdomars situation måste ökad fokus läggas på åtgärder som underlättar
inträde i arbetslivet för utlandsfödda och människor med funktionshinder.
Här har också AMS ett tydligt uppdrag av riksdagen.

- Självklart spelar den svaga konjunkturen en viktig roll för nedgången i
ekonomin och försämringarna av arbetsmarknadsläget. Men utvecklingen med
neddragningar och personalminskningar i kommuner och landsting spär på
problemen ytterligare. Och detta på mer än ett sätt. Vad vi nu bevittnar
är hur en övertalighet som definieras av resursbrist och som på kort sikt
hanteras med personalminskningar om bara några år, genom de kommande
stora pensionsavgångarna, kommer att leda till arbetskraftsbrist och
rekryteringssvårigheter för stora delar av den offentliga sekktorn.

- Detta är inte klok politik. Kommun- och landstingssektorn behöver
tillföras ytterligare resurser, säger Anders Wiklund.

Mer information: Anders Wiklund, tel. 070-209 54 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se