Serendipity Challenge

Andra gruppen kirurger klar för medverkan i Episurfs kontrollerade produktlansering

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:12 CET

Ytterligare fem kliniker i fyra europeiska länder är klara för att medverka i Episurf Medicals pågående kontrollerade produktlansering (CPL). De medverkande kirurgerna kan därmed börja använda bolagets implantat och kirurgiska instrument vid ortopediska operationer.

 
En ny grupp ledande kirurger från kliniker i Österrike, England, Belgien och Danmark har anslutit sig till Episurf Medicals pågående kontrollerade produktlansering (CPL). Tillsammans med den föregående gruppen med kirurger från Norden innefattar bolagets CPL nu totalt nio kliniker. Gemensamt för dessa kliniker och kirurger är att de ligger i framkant inom broskkirurgi och anses vara så kallade ”key opinion leaders” inom sina nischområden.
 
”Med ytterligare kliniker och kirurger klara går vår pågående CPL enligt plan och det har redan genomförts operationer med vårt individanpassade implantat. Vi har fått positiv feedback från kirurgerna gällande operationsförfarandet vilket kommer att vara betydelsefullt i vårt fortsatta arbete med att knyta till oss ledande kirurger som kan använda och utvärdera våra produkter. Vi bedömer att en tredje grupp kirurger kan vara klar under första kvartalet 2014”, säger Nina Bake, vd för Episurf Medical.
 
Parallellt med att knyta upp nya kliniker och kirurger arbetar bolaget med att implementera det webbaserade systemet µiFidelity® hos alla medverkande kliniker. µiFidelity®-systemet hanterar hela processen från avbildning av leden till leverans av färdiga produkter och utgör en av de huvudsakliga komponenterna i Episurf Medicals unika metod att behandla lokala broskskador i ett tidigt skede med patientspecifika implantat och kirurgiska instrument.

 
Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com
....................................................................................................

För mer information, vänligen  kontakta: 

Nina Bake, vd Episurf Medical
Tel: +46 (0) 736-125 563
E-post: ir@episurf.com

..............................................................................

www.episurf.com

www.s-ixora.com