Sveriges Makalösa Föräldrar

Andra stöd än rut-avdrag är mer attraktiva för ensamföräldrar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 06:15 CET

Det kommer ofta fram, vid diskussioner kring rut-avdraget och t.ex. barnpassning, att det är ett avdrag som är attraktivt även för ensamföräldrar.

Sveriges Makalösa Föräldrar anser att det finns viktigare åtgärder att sätta in, än att utveckla rut-avdragets form. Detta blir tydligt även när ensamföräldrarna själva får göra sin röst hörd.

Naturligtvis vore det lämpligt med någon form av avlastning för ensamföräldrar, där det enbart finns en vuxen som ska klara av alla plikter och åtaganden, som ett tvåföräldershushåll kan dela upp mellan sig.

Vid en tidsbegränsad och enkel enkätstudie framkom att 95.8 procent av de ensamföräldrar som svarat (71 st.) inte använt sig av barnpassning genom rut-avdraget. Endast 4.2 procent hade någon gång använt rut-avdraget.  Det största skälet till att de som inte använt sig av avdraget var kostnaden, 68.6 procent uppgav detta som ett viktigt skäl. Men intressant att notera är att andra skäl också uppgavs som viktiga: 17.9 procent uppgav att de inte hade något behov av barnpassning. 13.4 procent uppgav att de inte visste hur de skulle hitta någon de kunde lita på och anlita. Endast 4.4 procent uppgav att de inte använt sig av barnpassning genom rutavdraget på grund av de redan hade tillgång till släkt och vänner. Med andra ord finns det ett visst behov av barnpassning, men rut-avdraget behöver vara större för ensamföräldrar.

Generalsekreterare Sophia Lövgren ser en sådan förändring som det enda rimliga, om nu rut-avdraget ska fortsätta existera som en form av stödåtgärd:

-          Ett större avdrag för just ensamföräldrar vore också det mest rimliga, då ett enföräldershushåll enbart kan dra in en inkomst till hushållet.

 

28.3 procent av ensamföräldrar som svarat säger också att barnpassningen måste vara ännu billigare, för att den ska bli lönsam och intressant. Det är dock också viktigt att barnvakten ifråga är någon föräldern ifråga kan lita på; 14.9 procent uppger att de enbart hittar barnvakt bland släktingar och vänner, med detta som orsak.

Det finns dock andra alternativ som ensamföräldrarna ser som viktigare, än just barnpassning genom rut-avdrag, om än att 16.9 procent skulle kunna tänka sig ett ännu mer rabatterat rut-avdrag för just barnpassning för ensamföräldrar som attraktivt. Andra alternativ är t.ex. rabatterat rut-avdrag för ensamföräldrar vad gäller städning, matinköp och matlagning som 26.8 procent tycker är viktigt; inga hot om återbetalning på bostadsbidrag vid högre inkomst än planrat som 32.4 procent valde samt stöd och råd från Försäkringskassan vid beslut om underhållsbidrag, så att miniminivån på 1273 kronor inte nödvändigtvis blir normer för umgängesföräldern som också 32.4 procent valde.

Men de insatser som majoriteten valde som högst prioriterade blev 71.8 procent för ett extra barnbidrag; 64.8 procent för ett kraftigt höjt underhållsstöd och 47.9 procent för rätt till en mer flexibel arbetstid för småbarnsföräldrar.

-          Det är tydligt att ensamföräldrar, liksom övriga föräldrar, själva vill utforma sina egna och sina barns liv, på det sätt som passar just den specifika barnfamiljen, konstaterar Sophia Lövgren. Föräldrarna kan oftast ta ansvar för att själva skapa sina egna liv, men med stöd från samhällets. Som förälder vill man vara med sina barn, och ett extra barnbidrag samt ett kraftigt höjt underhållsstöd ger ensamföräldern möjlighet att kunna vara det. En mer flexibel arbetstid för småbarnsföräldrar är också en liknande åtgärd, som ger just självständigheten.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.