Compare Karlstad

Andra testutbildningen nu igång på Compare Testlab

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 17:07 CEST

Andra omgången av den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen för kvalificerade programvarutestare är nu igång på Compare Testlab.

Efter upprop på måndagen hälsades på tisdagen den andra omgången YH-eleverna välkomna till utbildningslokalerna på Compare Testlab där merparten av undervisningen kommer att ske under de kommande två läsåren.

Utbildningen - som drivs av Karlstads Teknikcenter - är den första yrkeshögskoleutbildning inom IT-området i Karlstad och har tillkommit på det lokala näringslivets initiativ genom Compare.

Höstterminen 2011 startade den första omgången av utbildningen med 55 ansökningar till de 20 platserna. Till den andra omgången lockade utbildningen drygt 60 sökande till de 20 platserna.

Innehållet i utbildningen har utarbetats i nära samverkan med Compare Testlab och Compare-företag som arbetar med test - bland annat Tieto, Logica, Sogeti, Coromatic och Qamcom. Lärare och föreläsare på utbildningen är yrkesverksamma från Compare-företagen och delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik.

Den tvååriga YH-utbildningen innehåller tre praktikperioder (LIA som står för Lärande i arbete) på totalt 22 veckor - LIA 1 på fem veckor under termin 2; LIA 2 på sju veckor under termin 3; LIA 3 på tio veckor under termin 4.

Se fler bilder på Facebook (Compare) >>