Miljödepartementet

Andreas Carlgren deltar i UNEP-möte i Nairobi

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 14:33 CET

Den 21-24 februari deltar Andreas Carlgren i FN:s miljöprograms styrelsemöte och ministerforum. Grön ekonomi och internationell miljöförvaltning kommer bland annat att diskuteras. Mötet är del av förberedelserna inför FN:s konferensens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien, nästa år.

Mötet hålls i Nairobi, Kenya, och samlar drygt 100 miljöministrar samt representanter från Världsbanken, WTO, UNDP, näringslivet och ett stort antal miljöorganisationer. Teman för årets möte är grön ekonomi och reformer av FN:s miljöarbete.

- Det internationella miljöförvaltningen är splittrad. Vi behöver ett effektivt FN som fungerar som en samlande och drivande kraft i det internationella miljöarbetet. Sverige driver på i detta arbete, säger Andreas Carlgren.

- Miljö- och klimatutmaningen är en möjlighet för världens länder att ställa om sina ekonomier i grön riktning. Den kan användas som hävstång för att lyfta ett land ur lågkonjunktur och för att bekämpa fattigdom. Sverige visar som grönt föregångsland hur vi med olika styrmedel kan minska miljöbelastningen och samtidigt ha ekonomisk tillväxt, säger Andreas Carlgren.

Andra viktiga  frågor för Sverige som kommer att behandlas under UNEP-mötet är kortlivade klimatgaser, kemikalier och FN-förhandlingarna för att minska den globala användningen av kvicksilver.

- För att uppnå tvågradersmålet är det viktigt att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande ämnen som sotpartiklar, marknära ozon och metan. Sverige har infört ett generellt förbud mot kvicksilver och är pådrivande för att kvicksilver i produkter ska förbjudas på global nivå, säger Andreas Carlgren.

Bakgrund
FN:s miljöprogram (United Nations Environmental Programme, UNEP) bildades av FN:s generalförsamling år 1972. Första mötet hölls i Stockholm samma år. Generalförsamlingen väljer UNEP:s styrelse som består av 58 medlemsländer, vilka väljs för fyra år i taget. Styrelsen möts i Nairobi vartannat år, med ett extra styrelsemöte övriga år. Sedan år 2000 utgörs en del av styrelsemötet av ett policyforum för världens miljöministrar, Global Ministerial Environment Forum (GMEF).Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45