Miljödepartementet

Andreas Carlgren deltar vid FN-möte om biologisk mångfald i Nagoya

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:19 CEST

I Nagoya i Japan pågår förhandlingarna mellan världens länder om hur den biologiska mångfalden ska vårdas och säkras. På onsdag inleds det s.k. högnivåsegmentet vilket innebär att miljöministrarna går in i förhandlingarna.

-  Att rädda den biologiska mångfalden är en ödesfråga för världen. Vi har nu viktiga uppgifter att förhandla i en fråga som är avgörande för vår framtid. Det handlar ytterst om att rädda de tjänster som ekosystemen ger oss och som är avgörande för livsbetingelserna på jorden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Den biologiska mångfalden är nödvändig för fotosyntesen, vattenrening, matproduktion, pollinering av växter, skogens upptag av klimatutsläpp, rekreation m.m. Den gör att ekosystemen fungerar.

Huvudfrågorna som det förhandlas kring är efter den första förhandlingsveckan följande:

- Mål och en strategisk plan för biologisk mångfald till 2020
- Ett protokoll om tillträde till och fördelning av vinster från genetiska resurser (kallat ABS)
- Kapacitetsuppbyggnad och finansiering av insatser
- Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Här utvalda delar ur Andras Carlgren program i Nagoya (angivet i japansk tid, plus åtta timmar jämfört med Sverige):

Tisdag 26 oktober
- 09.00 Ministermöte om skogsskydd och klimat, i REDD+-partnerskapet Andreas Carlgren håller anförande
- 16.30 Forskningsdialog om hållbar utveckling Öppningsanförande vid konferens med Stockholm Resilience Centre som värd

Onsdag 27 oktober
- 10.00 COP 10, Högnivåsegmentet invigs
- 15.00 ca      Andreas Carlgren håller Sveriges anförande i plenarmötet

Torsdag 28 oktober
- Högnivåmötet fortsätter

Fredag 29 oktober
- Högnivåmötet planeras att avslutas senast kl. 18.00

Under mötet håller miljöminister Andreas Carlgren flera bilaterala överläggningar, bl.a. med UNEP (FN:s miljöprogram) exekutivdirektör Achim Steiner, och ministerkollegor från bl.a. Indien, Tyskland, Brasilien och Polen m.fl.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Kontakt i Nagoya:
Henrik Dahlsson
Politisk sakkunnig
072-741 28 55


-------------------------
Läs mer
-------------------------
Följ rapporteringen från FN-mötet i Nagoya  (http://www.regeringen.se/sb/d/13676)