Miljödepartementet

Andreas Carlgren diskuterar Östersjömiljön med nordens miljöministrar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:35 CEST

Andreas Carlgren möter de nordiska miljöministrarna i Borgå utanför Helsingfors 28-29 augusti.

Sverige kommer under det nordiska miljöministermötet att betona Östersjömiljön och arbetet med den aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, som skall beslutas i Polen i november. Sverige anser att konkreta och långtgående beslut är nödvändiga vid höstens möte i Krakow för att minska belastningen av fosfor till Östersjön.

- Det här är ett tillfälle att diskutera och söka stöd bland de berörda nordiska länder för en gemensam linje som kan skapa tillräckligt tryck på övriga Östersjöländer, säger miljöminister Andreas Carlgren inför mötet.

Sverige driver på för en aktionsplan med bland annat fosfatförbud i tvättmedel, ökad fosforrening i länderna runt Östersjön, åtgärder för att få ned utsläppen i jordbruket och handel för utsläpp av kväve och fosfor.

På dagordningen vid mötet i Finland finns bland annat även frågan om fortsatta insatser med Nordiska miljöutvecklingsfonden för att förbättra miljön i Ryssland och Ukraina.

Miljöministrarna besöker också en biodieselanläggning i Skjöldvik.Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se