Miljödepartementet

Andreas Carlgren: - Giftfri miljö en huvuduppgift

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 12:14 CET

Regeringen gör giftfri miljö till en av de miljöpolitiska huvuduppgifterna under mandatperioden. Mer pengar satsas och flera nya initiativ tas för att kemikalier som skadar miljön eller riskerar människors hälsa ska fasas ut eller oskadliggöras.

Det beskedet gav miljöminister Andreas Carlgren när han idag talade i Solna på Kemikalieinspektionens konferens Forum för giftfri miljö, som samlar myndigheter, näringsliv, forskning och miljöorganisationer.

- En nationell handlingsplan för att för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier ska utarbetas. 100 miljoner kronor tillförs under mandatperioden för att genomföra handlingsplanen, säger Andreas Carlgren.

Handlingsplanen ska möjliggöra den höjda ambitionen med:
- Ökade kunskaper, särskilt om kombinationseffekter
- Insatser för bättre tillsyn och kemikaliesäkerhet, med ersättning och utfasning av farliga kemiska ämnen
- Ökad  och bättre information till konsumenterna
- Samverkan med näringsliv, forskning, myndigheter, konsument- och miljöorganisationer. Branscher som bygg, elektronik, textil och leksaker kommer att prioriteras
- Utvecklade åtgärder som lagstiftning och ekonomiska styrmedel

Sverige ska inom ramen för det som görs internationellt och inom EU visa vägen och kan behöva gå före. Alliansregeringen har genomfört förbud mot kvicksilver och förbereder nu brett förbud mot Bisfenol A. Men åtgärder kan inte enbart vidtas i Sverige. Massor av kemikalier har sitt ursprung i andra länder och de kommer hit på en rad olika vägar, och kemikalielagstiftningen inom EU i det närmaste helt harmoniserad.

- Vi måste ha högre ambitioner än att enbart stå för åtgärder i Sverige. Sverige ska tillhöra en kärna av aktiva medlemsstater inom EU som agerar aktivt för att införa stränga kemikaliekrav och som driver på för snabbare genomförande. Kemikaliepolitiken i EU måste bli mer effektiv och omfatta fler ämnen. EU bör gå före med att förbjuda kvicksilver i produkter som steg på vägen mot en global kvicksilverkonvention, säger Andreas Carlgren.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45