Miljödepartementet

Andreas Carlgren i Nairobi för att diskutera reformer av FN:s miljöarbete

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 10:19 CET

Miljöminister Andreas Carlgren tar plats i styrelsen när FN:s miljöprogram, UNEP, den här veckan möts för styrelsemöte i Nairobi. I samband med styrelsemötet hålls ett policyforum där världens miljöministrar diskuterar reformer av FN:s miljöarbete. Andreas Carlgren håller sitt anförande på onsdag.

- Det behövs ett kraftfullt internationellt samarbete för att möta globala utmaningar, som klimatförändringarna. Ett FN som är effektivt organiserat och är en stark aktör i det internationella arbetet, är viktigt för att världens länder ska kunna möta miljöutmaningarna säger Andreas Carlgren inför mötet.

Sverige är ett av 58 länder som är ledamöter i UNEP:s styrelse. I årets globala miljöministerforum väntas över 100 länder att delta.

Miljöministrarna ska förutom FN-reformer, även diskutera globaliseringseffekter på miljön. Dessutom ska UNEP:s arbetsprogram med budget för kommande två år antas. Det väntas också beslut om UNEP:s arbete för skydd av vatten och åtgärder för att stärka fattiga länders möjligheter att hantera miljöproblem. Sverige kommer att driva på för ett bindande internationellt avtal för bättre hantering av kvicksilver och andra giftiga tungmetaller.

Bakgrund:
FN:s miljöprogram (UNEP) bildades av FN:s generalförsamling år 1972. Generalförsamlingen väljer UNEP:s styrelse som består av 58 medlemsländer, vilka väljs för fyra år i taget. Styrelsen möts i Nairobi vartannat år, med ett extra styrelsemöte övriga år. Sverige innehar för närvarande den nordiska platsen i styrelsen. Sedan år 2000 utgörs en del av styrelsemötet av ett policyforum för världens miljöministrar, Global Ministerial Environment Forum (GMEF).


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se