Miljödepartementet

Andreas Carlgren inviger Strålsäkerhetsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 16:15 CEST

Miljöminister Andreas Carlgren kommer i morgon, onsdag, att officiellt inviga Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och dess nya lokaler i Stockholm.

Miljöministern förrättar invigningen vid SSM:s huvudentré, Solna strandväg 96, Stockholm, kl. 09.30.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är sedan 1 juli 2008 en förvaltningsmyndighet under Miljödepartementet med samlat nationellt ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. SSM har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut då dessa upphörde den 30 juni 2008. Myndigheten arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning.
I budgeten för 2009 föreslår regeringen att anslaget för SSM stärks med 8 miljoner årligen de tre närmaste åren. Medlen ska användas till att stärka tillsynen av de svenska kärnkraftverken och av användningen av radiologisk utrustning inom hälso- och sjukvård.
För ytterligare frågor om SSM, kontakta Mattias Sköld, Pressansvarig, tel. 073-200 67 60, e-mail: mattias.skold@ssm.se

Medtag presslegitimation


Tid och plats:
Tid: Onsdagen den 24 september kl 09.30
Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, huvudentrén, Solna strandväg 96, Stockholm

Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45

Stefan Appelgren
Dep. sekreterare
08-405 31 38
070-312 31 38