Miljödepartementet

Andreas Carlgren kommenterar att Bengt KÅ Johansson avgår som ordförande i Miljömålsrådet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 16:54 CEST

- Det är ett beklagligt avhopp men samtidigt ett obegripligt agerande. Jag konstaterar att Bengt KÅ Johansson inte har diskuterat vare sig sina synpunkter eller sin egen framtid med mig eller med min omgivning.

- Regeringen förlorar ingen tid i det politiska arbete som krävs för miljön. Med förtur lägger vi nu propositioner och utvecklar insatserna inom de miljömål som lyfts fram, som klimat, hav och rovdjur. Samtidigt utvecklar vi miljömålssystemet med Rolf Annerberg som utredare. Utredningen bygger på frågeställningar som även miljömålsrådet i sin rapport föreslagit bör utredas.

- Jag har vid upprepade tillfällen offentligt och direkt när jag träffat miljömålsrådet uttryckt vikten av det svenska miljömålssystemet och de insatser som rådet gjort under Bengt KÅ Johanssons ledning. Jag har värdesatt att Johansson som tidigare s-minister gjort värdefulla insatser för miljömålen.

- Mot bakgrund av detta hittar jag inte någon annan förklaring än att han nu använt sin plattform till att agera orimligt partipolitiskt.