Miljödepartementet

Andreas Carlgren om FN-rapporten: - Det behövs en räddningsplan för ekosystemen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:34 CEST

FN-rapporten idag "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)" efterlyser ett nytt synsätt för att räkna in alla de värden som fungerande och hållbara ekosystem ger oss. Rapporten slår fast att felaktigt nyttjande är ekonomiskt kostsammare än att vårda ekosystemen och den biologiska mångfalden.

- Det behövs en räddningsplan för ekosystemen. Dagens utveckling där den biologiska mångfalden minskar riskerar att ödelägga naturens  möjlighet att ge oss alla de värden som skogar, sötvatten, jordarna och korallreven gör idag. Därmed raseras också förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling. Det säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

- Hänsynslöst nyttjande av våra gemensamma resurser raserar grunden för en hållbar ekonomi och för ökad välfärd nationellt och globalt. Kunskapen som tagits fram inom TEEB manar till beslut om kraftfulla åtgärder i den handlingsplan som just nu förhandlas i Nagoya. Ett sätt att komma igång är att fasa ut skadliga subventioner. Ett annat är att mycket tydligare synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster med hjälp av bland annat ekonomiska värderingsmetoder, globalt, i EU och nationellt. I Sverige kommer Naturvårdsverket att få ett sådant uppdrag, säger Andreas Carlgren.

Rapporten "Mainstreaming the economics of nature - a synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB" presenteras i Nagoya, Japan, idag inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP. Rapporten är en syntes av det arbete som gjorts i The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), ledd av den indiske ekonomen Pavan Sukhdev. Sverige stödjer arbetet genom SIDA.

En slutsats i TEEB är att BNP-begreppet behöver utvecklas för att inkludera värdet av ekosystemtjänster och möjliggöra en sund hushållning med ekosystemen. Rapporten visar att värdet av ekologiskt intakta skogar, sötvatten, jord och korallrev ofta är högre än de ekonomiska vinsterna av exploatering. Några exempel:

- Avkastningen från världens fiskeriflottor är t.ex., till följd av ohållbart fiske, 50 miljarder dollar (cirka 335 miljarder kronor) mindre än den kunde vara med en genomtänkt och hållbar förvaltning.
- Insekter som pollinerar ger mångmiljardvärden. För år 2005 beräknades värdet till 153 miljarder euro (cirka 1420 miljarder kronor).
- Världens korallrev bedöms vara hem för mellan 1-3 miljoner arter, inklusive mer än en fjärdedel av alla fiskarter. Värdet av korallrevens ekosystemtjänster beräknas till mellan 30-172 miljarder dollar.

Nagoyamötet inleddes i måndags med diskussioner kring den avgörande frågan om hur världens länder ska samarbeta för att vända utarmningen av naturkapitalet. Miljöminister Andreas Carlgren kommer att delta i högnivådelen av mötet med början onsdag den 27 oktober. Under måndag och tisdag för han bilaterala överläggningar och deltar i olika sidoevenemang.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45