Miljödepartementet

Andreas Carlgren på klimatmöte i Mexico City - förbereder COP 16 i Cancún

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:39 CET

Miljöminister Andreas Carlgren deltar den 4-5 november på ett informellt ministermöte i Mexico City för att förbereda det kommande klimatförhandlingsmötet i Cancún nästa månad. Mötet samlar ministrar från ett 50-tal nyckelländer i klimatförhandlingarna, däribland USA och Kina. Sverige är ett av tolv inbjudna EU-länder.

- Förra veckans framgångar vid mötet i Nagoya om biologisk mångfald visar att FN-systemet kan leverera. Det kan ge ny energi i klimatförhandlingarna, men låsningarna från förra årets möte i Köpenhamn kvarstår och vi kommer inte heller i år att kunna slutföra klimatförhandlingarna. Vi tänker jobba på alla sätt för att föra processen framåt i Cancún, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Det förberedande mötet i Mexico blir ett mycket viktigt tillfälle att diskutera nyckelfrågor och komma överens om formerna för de fortsatta förhandlingarna i Cancún. Mötet väntas fokusera på hur man kan nå ett resultat i Cancún som innehåller balans mellan de olika förhandlingsfrågorna - vilka utsläppsminskningar som olika länder åtar sig och hur bindande dessa åtaganden ska vara, särskilt när det gäller mätning och rapportering av utsläpp. Vidare handlar det om hur ramverken för finansiellt stöd till utvecklingsländerna, tekniksamarbeten, kapacitetsuppbyggnad och anpassningsfrågor ska se ut. Även Kyotoprotokollets framtid kommer att diskuteras.

- EU var redo i Köpenhamn och är nu än mer tydligt öppet för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet, förutsatt att andra ekonomier med stora utsläpp är beredda att åta sig tillräckligt stora utsläppsminskningar. Vi ska arbeta hårt för att skapa dynamik i förhandlingarna genom att bygga allianser med länder med liknande intressen, t ex många afrikanska länder som liksom EU vill se bindande åtaganden från de stora utsläppsländerna, säger Andreas Carlgren.

Sverige representeras i Mexico City också av klimatambassadör Staffan Tillander och chefsförhandlare Anders Turesson.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45