Miljödepartementet

Andreas Carlgren på klimatmöte i Nairobi

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:57 CET

Miljöminister Andreas Carlgren deltar 15-17 november under ministerdelen vid FN:s klimatkonferens i Nairobi. Det är den tolfte partskonferensen inom klimatkonventionen och det andra partsmötet inom Kyotoprotokollet.

- Konferensen är en etapp på vägen i arbetet för en långtgående och bred internationell överenskommelse om att minska utsläppen efter Kyotoprotokollets utgång år 2012, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- EU har tagit en ledande roll i dialogen om framtida åtaganden. Sverige arbetar för ett fortsatt starkt drivande EU och för att det inte ska bli något glapp mellan åtagandeperioderna. Många bedömer att processen för en ny klimatregim kommer att vara i ett avgörande skede under Sveriges ordförandeskap i EU 2009.

Vid konferensen står frågor om stöd för anpassningar till klimatförändringar, teknologiutveckling och teknologiöverföring särskilt i fokus. Anpassningsfrågorna är centrala för utvecklingsländerna.

- Vi arbetar för att nå en överenskommelse som höjer ambitionen men också är flexibel för det som är utvecklingsländernas krav för att klara anpassningen till klimatförändringarna.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@sustainable.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om FN:s klimatmöte i Nairobi den 6-17 november (http://www.regeringen.se/sb/d/3188/a/72051)