Miljödepartementet

Andreas Carlgren presenterar ordföranden för ny delegation för hållbara städer

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 15:51 CEST

Vid en pressträff i morgon, fredag 5 september, kommer miljöminister Andreas Carlgren att redogöra för det fortsatta arbetet med regeringens satsning på en hållbar stadsutveckling. Miljöministern presenterar också ordföranden för den nyinrättade delegationen för hållbara städer.

Regeringen har initierat en satsning för att få fram nationella exempel på hållbara städer och stimulera utveckling av attraktiva stadsmiljöer med minskad klimat- och miljöpåverkan. Satsningen syftar till att skapa förebilder nationellt och internationellt för hållbart stadsbyggande och tillämpad miljöteknik. Medel avsätts i budgeten för 2009 och 2010.

För att redogöra för det fortsatta arbetet med hållbara städer bjuder Andreas Carlgren in till pressträff fredag 5 september. Miljöministern kommer då att presentera ordföranden för en nyinrättad delegation för hållbara städer.

Medtag presslegitimationTid och plats:
Tid: Fredagen den 5 september kl 13.00
Plats: Teaterbaren, Kulturhuset, 2 trappor, vid Sergels Torg

Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer regeringens arbete med hållbart samhällsbyggande (http://www.regeringen.se/sb/d/3358)