Miljödepartementet

Andreas Carlgren till Argentina för att fortsätta Grönlandsdialogen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:43 CEST

Tillsammans med miljöministrar från 25 andra länder kommer Andreas Carlgren att delta i ett möte i El Calafate, Argentina, den 15-18 september för att utbyta tankar och idéer om ett kommande globalt klimatavtal som ska gälla efter 2012.

Mötet är det fjärde i en serie av informella klimatmöten som startade 2005 i den så kallade Grönlandsdialogen. Sverige arrangerade det förra mötet vid Riksgränsen i juni 2007.

- Som tidigare värdland vet vi att Grönlandsdialogen är värdefull för att föra förhandlingarna framåt och förhoppningen är att detta möte kan ge inspel till det kommande partsmötet i Poznan innan jul, säger Andreas Carlgren.
- Målet är att nå en ambitiös och brett förankrad, global klimatöverenskommelse i Köpenhamn nästa år. I El Calafate är det av högsta vikt att bygga upp förståelse för de respektive utgångspunkterna och givetvis ett starkare förtroende mellan parterna.

Många av de ämnen som diskuterades i Riksgränsen återfanns sedan i den färdplan som beslutades i Bali i december 2007 och som innebar ett viktigt steg framåt i klimatförhandlingarna.

I färdplanens diskussionspunkter ingår särskilt en gemensam vision, minskade utsläpp av växthusgaser, anpassning till klimatförändringar, tekniköverföring och finansieringsfrågor.

Dialogens geografiska placering ger mycket tydliga signaler om allvaret i klimatförändringarna. El Calafate ligger i Patagonien nära Upsala-glaciären, som först undersöktes av svenska forskare, och som blivit världskänd för en mycket snabb tillbakadragning på grund av de senaste decenniernas snabba klimatförändring.

Andreas Carlgren avslutar sin resa till Argentina med att på fredag hålla ett anförande vid en miljöteknikkonferens i Buenos Aires.


Kontakt:
Agnes von Gersdorff
Departementssekreterare
Tfn: 08-405 35 09

Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45