Miljödepartementet

Andreas Carlgren till EU:s miljörådsmöte i Bryssel

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:11 CET

Idag hålls årets första miljörådsmöte i Bryssel. Miljöministrarna kommer att behandla rådsslutsatser om EU:s framtida klimatarbete. På dagordningen finns även diskussioner om att utveckla utsläppshandel för flygsektorn.


Rådsslutsatserna om klimat ska lägga grund för EU:s roll i förhandlingarna om en ny internationell klimatordning efter 2012 när dagens kyotoprotokoll går ut. Kommissionen har föreslagit att EU ska ha ett mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020, men vara beredd att minska till 30 procent om länder utanför EU medverkar i en framtida internationell överenskommelse om utsläppsminskningar.

Sverige vill att EU har en hög ambition och har sedan tidigare uttalat stöd för ett mål på 30 procent, som tar sikte på en internationell överenskommelse. Ett sådant mål möjliggör för de ytterligare utsläppsminskningar som kommer att behövas till 2050, dels undviks risken för förvirring med dubbla mål.

- Världen behöver ledarskap för att åstadkomma det som är nödvändigt för klimatet. Vi vill att EU ska ta det ledarskapet. Ett ambitiöst mål är en viktig signal till de länder som behöver komma med i ett framtida samarbete, men som idag inte står för åtaganden. Målet signalerar att EU-länderna är beredda att stå för de kraftfulla insatser som behövs, säger miljöminister Andreas Carlgren inför mötet.

Sverige stödjer att handeln med utsläppsrätter utvecklas för flyget.

- Luftfarten växer snabbt och vi är i stort behov av att utveckla styrmedel för att begränsa flygets klimatpåverkan. Sverige välkomnar att flyget tas med i ett handelssystem, där flygbolagen ges ett pris på sina utsläpp.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se