Folkpartiet

Andrén: Regeringens smusslande är oacceptabelt

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 10:04 CEST

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna 2004-05-20
Gunnar Andrén
Riksdagsledamot (fp)
070 - 881 3917

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525


Regeringens smusslande är oacceptabelt

- Riksrevisionen, som är riksdagens granskningsorgan, har rapporterat till styrelsen att de har haft problem att få tillgång till relevanta dokument i Regeringskansliet när de ska göra utredningar. Detta är helt oacceptabelt och får inte förekomma i en öppen, demokratiskt stat.

Det säger Gunnar Andrén, riksdagsledamot (fp) och styrelseledamot i Riksrevisionen, efter att han har ställt en fråga i ärendet till statsminister Göran Persson. Riksrevisionens styrelse fick häromdagen en rapport om att Riksrevisionen varit tvungen att senarelägga några granskningsprojekt i sin granskningsplan sedan Regeringskansliet vägrat lämna ifrån sig handlingar.

- Riksrevisorerna har tidigare anmält till presidiet i Riksrevisionens styrelse att de har problem att få ut dokument från Regeringskansliet utan att något har hänt. Jag kräver nu att att Riksrevisorerna ska få snabb tillgång till alla relevanta dokument, vilket de har rätt till. Regeringskansliets beteende är mycket anmärkningsvärt.

- Jag vill veta orsaken till Regeringskansliets smusslande och jag vill också veta när Göran Persson tänker göra något åt problemet. Det hör inte hemma i en demokrati, säger Gunnar Andrén (fp).

Gunnar Andréns fråga till Göran Persson bifogas.