Chalmers Innovation

Andrzej Brud ny VD för Chalmers Innovation.

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:40 CEST

Styrelsen för stiftelsen Chalmers Innovation har utnämnt Andrzej Brud till ny VD för organisationen. Andrzej Brud har en lång och gedigen erfarenhet av affärsutvecklingsprocesser och är väl känd inom innovationssystemet.

Chalmers Innovation är en av Sveriges ledande affärsinkubatorer och har sedan starten 1999 startat över 100 företag. Styrelsen för Chalmers Innovation har nu tillsatt en ny VD, Andrzej Brud, som tidigare arbetat som affärsutvecklare inom organisationen och tidigare varit tillförordnad VD.

”Vi är övertygade att Andrzej Bruds ledaregenskaper i kombination med hans erfarenheter gör honom till rätt person att bidra till stabilitet och förnyelse av verksamheten. Vi har också valt att arbeta genom en ledningsgrupp för att kunna balansera det strategiska och operativa arbetet. Vi har under senaste halvåret genomfört flera viktiga nyrekryteringar och vi kommer att fortsätta att förstärka organisationen med ytterligare ett antal nyckelpersoner”, säger Lennart Svantesson, styrelseordförande på Chalmers Innovation.

”Jag är glad och hedrad att ha fått uppdraget att leda Chalmers Innovation. Det är en stor ära och ett stort ansvar att leda ett team av kunniga och starkt engagerade medarbetare. Genom samarbete med regionala och nationella partners i innovationssystemet ser jag fram emot att skapa de bästa förutsättningarna för bra idéer och skickliga entreprenörer och på så sätt bidra till tillväxten i regionen”, säger Andrzej Brud.

Göteborg den 10 oktober 2012

Styrelsen för Chalmers Innovation

För ytterligare information

Lennart Svantesson, Ordförande, tel. 0733-110011


Andrzej Brud, VD, tel. 0703-20 63 36  

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 104 företag. Företagen hade under 2011 en total omsättning på 558 miljoner kronor och 406 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,45 miljarder kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.

Chalmers Innovation is supported by the EU Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)