Malmö Opera och Musikteater

Ang dagens Arbetsdomstolsförhandling

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 15:56 CET

Hej Pressen

Svensk Scenkonst / Malmö Opera och Musikteater AB och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) har idag ömsesidigt återkallat sina respektive talan till Arbetsdomstolen.

Samtidigt har parterna förlikat sig i frågan om hur tolkningsföreträde och ”synnerliga skäl” ska tillämpas.
SYMF avd 12 vid Malmö Opera får 10 000 kronor (av yrkade 50 000 kr) till sin klubbkassa som ett uttryck för vår vilja att skapa positiva relationer.

Vi har också gemensamt hittat samverkansmekanismer för att skapa informationsutbyte i produktionsprocessen.

I och med uppgörelsen avstod SYMF från att få frågan om arbetsskyldighet slutligt prövad. I praktiken innebär detta att koristerna förflyttade dekortelement i SOUTH PACIFIC utan ersättning.


Björn Karlsson Göran K Johansson
Förhandlingschef VD
Svensk Scenkonst Malmö Opera och Musikteater AB
Mobiltel: 0708-48 32 84 Mobiltel: 0705-19 47 22


Vänliga hälsningar

Catarina Ek
Pressansvarig / Press Manager
Malmö Opera och Musikteater AB
Box 17520
SE-200 10 Malmö

Tel/Phone +46(0)40 20 84 22
Mobil/Mobile +46(0)703 58 90 71
Fax +46(0)40 20 84 23
E-mail catarina.ek@malmo.se
www.malmoopera.se