Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Ang. studentbostadskrisen – satsa på minikorridorer, tillåt kompiskontrakt och säkerställ andrahandsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:47 CEST

Bostadssituationen i Stockholm är akut och kräver både snabba åtgärder och långsiktiga lösningar. Det är framför allt unga, nyanlända invandrare, studenter och andra med knappa ekonomiska resurser som har svårt att hitta bostad i Stockholm.

Gröna studenter och Miljöpartiet de gröna i Stockholm presenterar tre konkreta förslag för att möta studentbostadskrisen.

1. Minikorridorer
- Nya studentrum i korridor har inte byggts i Stockholm på 15 år. För att kombinera kostnadseffektivitet med tillräcklig efterfrågan bör Stockholm satsa på ”minikorridorer” – fyra till max åtta rum per korridor, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare Stockholms stad.

Minikorridorer är mer personliga än de reguljära korridorer med tio till tolv rum och kan därför locka studenter som inte annars kan tänka sig korridor. Boendet kombinerar privat och gemensamt, och blir billigt för den enskilda studenten.

2. Andrahandsförmedling
- I väntan på ett hyreskontrakt är andrahandsboende ofta det enda alternativet för många unga. Vi vill öka bostadsförmedlingens service så att den även förmedlar andrahandsbostäder. Det skulle öka tryggheten för både den som hyr ut sin lägenhet, och den som flyttar in, säger Martin Sahlin, språkrör Gröna Studenter.

Förslaget skulle öka insynen i andrahandsuthyrningen samt öka rörligheten på bostadsmarknaden, eftersom fler skulle hyra ut sin lägenhet även under kortare perioder. Miljöpartiet vill att de tre allmännyttiga bostadsbolagen ser över reglerna för andrahandsuthyrning och gör dem flexiblare så att fler har möjlighet att hyra ut sin lägenhet på ett lagligt och säkert sätt.

3. Kompiskontrakt
- De allmännyttiga bolagen ska erbjuda unga mellan 18 och 30 år möjligheten att teckna s.k. ”kompiskontrakt” på ett rum plus del av gemenskapsytorna i en lägenhet. Hyresgästernas sammanlagda inkomst ska räknas vid inkomstprövningen inför inflyttning, vilket gör att personer med lägre individuella inkomster kan få tillfälle att hyra, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

Kompiskontrakt underlättar för vänner som vill bo ihop men ändå vill ha friheten att flytta när man vill utan att det påverkar vännernas möjligheter att bo kvar. Denna modell praktiseras idag av Botkyrkabyggen. Vid utflyttning sägs bara den individuella delen upp och inte hela lägenheten.


Miljöpartiet de gröna vill att det byggs minst 15 000 bostäder i Stockholms stad (samt 50 000 bostäder i Stockholmsregionen) 2011-2014. Miljöpartiet har presenterat en tydlig strategi för var dessa bostäder ska byggas, att var femte ska gå till unga och studenter, att minst hälften ska vara hyresrätter, tydliga kriterier för hållbart byggande och att stockholmarna ska göras delaktiga i processen.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region