Uppsala studentkår

Angående antagning till termin två på juristprogrammet

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 15:31 CET

I dagarna har antagningsbeskeden inför vårterminen kommit. Tidigare har i regel studenter som läst kursen Juridik två vid Uppsala universitet och varit godkända på denna, blivit antagna till termin två på juristprogrammet. Efter de kraftiga neddragningar och interna resursomfördelningar som skett vid universitetet har det dock beslutats att endast fem studenter som läst nämnda kurs kommer kunna antas till termin två på juristprogrammet. Universitetet har förvisso följt gällande regelverk då antagning sker i mån av plats, men samtidigt har studenterna på nämnda kurs under höstterminen fått uppfattningen att de inte behöver vara oroliga för antagningen. Därför vill vi göra följande kommentarer.

–  Universitetet måste vara noggrant och tydligt i den här typen av frågor. Det går inte att ge studenterna uppfattningen att allting ordnar sig, när detta sedan inte blir fallet. Man måste tänka på att studenterna alltid måste ha korrekt information om vilka förutsättningar som gäller. En sådan här situation skapar en hård och ohälsosam konkurrenssituation mellan de berörda studenterna, många mår i dagsläget mycket dåligt. Frågan är vilka förutsättningar det här beskedet ger för möjligheten att fokusera på studierna under helgperioden, säger Christopher Sina Faroghi, ordförande för juridiska studierådet, Uppsala studentkår.

–  Vid planering av universitetets budget och resursomfördelningar är det viktigt att se till att den enskilda studenten inte far illa, säger Christopher Sina Faroghi.

–  Det här rör inte bara det juridiska området, utan det är viktigt att alla fakulteter och institutioner tar ansvar för att studenter inte kommer i kläm. Och självklart kan inte universitetet muntligt utlova en sak som sedan inte gäller, säger Maja Almgren, studentombud vid Uppsala studentkår.

För ytterligare information, kontakta:
Christopher Sina Faroghi, ordförande, juridiska studierådet, Uppsala studentkår
Telefon: 0704 – 28 39 74 alt. ordf(a)studieradet.org
Maja Almgren, studentombud, Uppsala studentkår
Telefon: 018 - 480 31 32