Biodlingsföretagarna

Angående biodlingens problem och krav på åtgärder

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:03 CET

Biodlingsföretagarna (BF) skickade under slutet av sommaren ett brev till Landsbygdsdepartementet där vi framförde ett antal krav med syfte att underlätta för bin och biodlare och därmed gynna den biologiska mångfalden och skördarna i lantbruks- och trädgårdsnäring.

Till dags dato har vi inte sett någon reaktion på våra krav. Därför bifogar vi åter brevet och ser fram emot ett konstruktivt svar som kan bidra till att föra frågan vidare. Vi skulle vilja ha ett möte med departementet för att diskutera villkoren för biodlingsnäringens framtid med utgångspunkt dels i den nya CAPen och NP-programmet men också möjligheterna att utveckla svensk yrkesbiodling generellt. 

Läs hela brevet och bilagan här (pdf).

Biodlingsföretagarna är en ideell branschförening vars syfte är att utveckla svensk yrkesbiodling. Vi utbildar, påverkar myndigheter, ordnar konferenser och studieresor. Vi vet att det är många som vill komma vidare i sin biodling. Ta tillvara möjligheten att genom oss få draghjälp i utvecklandet av din egen biodling. Du som är intresserad av att utvecklas som biodlare, bli medlem! www.biodlingsforetagarna.nu