Rikspolisstyrelsen

Angående den avlidna kvinnan i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:44 CET

Förundersökningen om mord forsätter gällande den kvinna som under måndagen hittades
livlös i en hyresfastighet i centrala Katrineholm och som kort därefter förklarades avliden
(se även tidigare pressmeddelanden).

Polismyndigheten kan för närvarande ge följande upplysningar om ärendet:

- Den 62-årige man som greps under måndagsförmiddagen är anhållen efter beslut av
chefsåklagare Anders Öijert på sannolika skäl misstänkt för mord. Mannen är begärd
häktad och har fått en offentlig försvarare. Den anhållne mannen är inte känd av Polisen
sedan tidigare.

- En kniv är tagen i beslag. Kniven misstänks vara använd vid dådet.

- Kvinnan var 21 år gammal och dotter till den anhållne. Hon kommer under onsdagen
att genomgå rättsmedicinsk obduktion under vilket hennes skador närmare kommer att
undersökas.

- Såväl kvinnan som mannen är av utländsk härkomst. Kvinnan var svensk medborgare.

- Utredningsarbetet fortskrider genom kriminaltekniska undersökningar på brottsplatsen
och i bostäder kopplade till de inblandade. Förhören inriktas för närvarande mot
anhöriga till de inblandade.

- Eftersom utredningen befinner sig i ett så tidigt skede kan inga uppgifter om eventuella
motiv till gärningen ges i nuläget.

- Kartläggningar av såväl brottsoffret som misstänkt är dock påbörjade med särskilt
intresse för deras förehavanden och inbördes relationer under den senaste tiden.

- Polismyndigheten är intresserad av att komma i kontakt med alla som har upplysningar
som skulle kunna vara av intresse i ärendet.

För frågor kontakta:
Mikael Backman, operativ chef länskriminalen i Södermanland, på 010-5669188