A+ Science Holding AB

Angående den föreslagna nyemissionen i Vita Nova Ventures

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 15:08 CEST

Styrelsen i Vita Nova Ventures har, på grund av att förutsättningarna i aktiemarknaden ytterligare försämrats, beslutat att avstå från att genomföra den tidigare aviserade nyemissionen i bolaget.
Inriktningen att dela ut Vita Nova Ventures verksamhetsområde Ventures till aktieägarna kvarstår. Styrelsen avser under hösten att kalla till extra bolagsstämma för att presentera ett förslag till utdelning och finansiering av Ventures.

Göteborg, 8 september 2008
Vita Nova Ventures AB (publ)

För ytterligare information:
Göran Wessman, VD, 031-703 18 50
Ulrika Stenson, kommunikationschef, 031-703 18 94 ulrika.stenson@vnv.seVita Nova Ventures är inriktat på investeringar verksamheter inom life science. Bolaget är noterat på Aktietorget.