Nättidningen Payback / Payback Sverige

Angående Fjordgrens och Buhlins uttalanden i samband med informationsmöte i Lysekil, 2012-09-05 – Del 4/4 om Granit MC

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 00:01 CEST

Bikerkulturen har länge utgjort var mans spottkopp. Detta inte minst genom Lasse Wierups försorg att sprida sina verk innehållande en såväl osann som förvrängd bild av bikers och bikerklubbar. Vi vill dock inte ge denna lille man med sitt stora bekräftelsebehov ännu mer uppmärksamhet varför vi inte heller ämna driva process mot han och hans verk då de ändå inte bedöms besitta någon form av seriositet i kriminolog- och forskarsammanhang.

Vi har dock tröttnat på att allehanda figurer kastar lögner och påståenden ikring sig i avsikt att befrämja sin framtida karriär varför vi nu ämnar inleda en större process med utgångspunkt från Buhlins och Fjordegrens personer och deras förtals- och ärekränkande uttalanden gentemot såväl Granit MC:s, Red Devils MC:s, Hells Angels MC, Bandidos MC:s medlemmar och Paybacks organisation.

Vi kommer att isensätta en större prövning rörande stigmatiserande begrepp, påstådda verksamheter, kriminaliserande av enskilda bikerklubbsmedlemmar m.m. i avsikt att att få stopp för alla framtida möjligheter att begagna obevisade begrepp såväl som möjligheterna att fortsatt driva såväl polisiära kampanjer som mediakampanjer riktade mot bikerkulturen på enbart stigmatiserande och kriminaliserande grunder.

Vi kommer nu i samråd med en av Payback Sveriges advokater, en av landets absolut mest erkända och kompetenta advokater, att noggrant utvärdera de rättsliga alternativen för att därefter i samråd med berörda klubbar inleda den mest adekvata formen av rättsprocess mot de personer och eventuellt myndigheter som är aktuella i ärendet. Processen kommer troligtvis att dra ut på tiden då det handlar om ett stort rättsfall med många inblandade aktörer, men den kommer!

Länkar till tidigare artiklar i ärendet:

Del 1: http://www.payback.name/?p=8125

Del 2: http://www.payback.name/?p=8128

Del 3: http://www.payback.name/?p=8131

Del 4: http://www.payback.name/?p=8134

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name