Arbetsförmedlingen

Angående inslag i media om hot och våld mot arbetsförmedlare

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:15 CEST

I media idag rapporteras om att 140 arbetsförmedlare i Skåne har utsatts för hot och våld. Med anledning av detta vill Arbetsförmedlingen göra några förtydliganden.

Siffrorna som redovisas i inslagen är hämtade från resultaten av Arbetsförmedlingens medarbetarundersökning för 2007.

- I medarbetarundersökningen uppgav 20 procent av arbetsförmedlarna att de upplevt hot eller våld på arbetet. I år har också hittills ca 20 incidenter om hot, våld eller kränkning anmälts för Skåneregionen, säger Arbetsförmedlingens säkerhetschef Joel Isensköld.

Arbetsförmedlingens säkerhetsorganisation håller på att kartlägga omfattningen av incidenter kopplade till hot och våld men i nuläget finns inget som tyder på att det skett en ökning av denna typ av incidenter. För varje incident görs en bedömning tillsammans med chef och medarbetare om vilket stöd som ska ges. I en del fall kan det vara aktuellt med trygghetstelefoner och väktarskydd.

- Dessa stöd är inget nytt, åtgärderna finns redan i vår säkerhetsverksamhet, säger Joel Isensköld.

Presskontakt:
Åse-Marie Linderö
Pressekreterare
Tel 010-486 62 66

Kommentarer:
Joel Isensköld
Säkerhetschef
Tel 010-486 46 41