Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen

Press Release   •   Jan 20, 2017 23:01 CET

En grupp inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar” har skrivit ett brev till JO, som sedan i höstas arbetar med en undersökning om de ensamkommande barnens situation i Sverige. Brevskrivarna lyfter fram omständigheter som berör de många afghanska ungdomar som väntar på eller har fått besked om sina asylärenden.

I samband med asylutredningarna är det mycket vanligt att Migrationsverket skriver upp de asylsökandes ålder så att de anges vara 18 år gamla och därmed kan betraktas som vuxna. Rutinerna och reglerna för detta är inte tydliga och lämnar stort utrymma för godtycke, något som får avgörande betydelse för de asylsökande ungdomarna. Om de inte får asyl i Sverige kan de utvisas som vuxna, och om de får asyl så kommer de att omplaceras till vuxenförläggningar och riskera att förlora skolmöjligheter, gode män och annat vuxenstöd.

Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Afghanistan är mycket allvarliga. Trots detta bedömer Migrationsverket att människor kan utvisas till Afghanistan, så länge de anses vara vuxna och har afghanskt medborgarskap. Mot bakgrund av de godtyckliga åldersbestämningarna finns stor risk att barn skickas ensamma till ett land där deras möjligheter att försörja sig på hederligt arbete kan betraktas som obefintliga.

Bland de ungdomar som finns i Sverige och som har fått avslag på sina asylansökningar eller ännu inte fått dem prövade råder nu mycket stor oro. Flera tonåringar har försökt, och några gånger även genomfört, att ta sina liv i förtvivlan. Läkare, psykologer, socialarbetare och lärare konstaterar att de inte längre har möjlighet eller ens rätt att skydda de barn som behöver skydd,

Problemen kan inte lösas på ett snabbt och rättssäkert sätt inom nuvarande regelverk. Därför föreslås ett omedelbart stopp för utvisningar till krigshärdar, som till exempel Afghanistan, att myndigheterna skyndsamt ger flyktingamnesti och att de unga flyktingarna får möjlighet att återförenas med sina familjer i Sverige.

2017-01-15

Kontaktperson: Karin Fridell Anter, karinfa@explicator.se, 070-769 4017

Brevet till JO

JO-anmälan

Uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information 
Facebook-grupp