Båstads kommun

Angående SDU:s påståenden att Båstads kommuns gymnasieskola är en odemokratisk skola

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:15 CET

PRESSMEDDELANDE
2010-11- 03

Båstads kommuns gymnasieskola förekommer idag på en lista över skolor som Sverigedemokratisk Ungdom påstår är odemokratiska. I ett e-postmeddelande till rektor hävdar SDU att kommunens gymnasieskola har brustit i objektivitet och att elever blir negativt särbehandlade på grund av sympatier med Sverigedemokraterna. Detta är påståenden som vi från skolans och kommunens sida kraftigt tar avstånd ifrån och inte kan låta stå oemotsagda.

-Det här mailet känns mycket obehagligt eftersom det är skrivet i en hotfull ton, säger förvaltningschef Henrik Andersson. Det är mycket svårt att bemöta det, när vi inte vet vad vi anklagas för. SDU hänvisar inte till några fakta eller andra hänvisningar till hur vi har brustit i objektivitet utan endast till att de fått mail från elever.

En enda elev har kontaktat rektorn med en fråga angående lärarnas roll när det gäller frågor som rör politik.

- Hon har svarat eleven att de i sin yrkesroll ska vara neutrala, säger Henrik Andersson.

- Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och likabehandlingsplan. Under höstens valrörelse var samtliga riksdagspartier inbjudna till en valdebatt i samband med en kurs på samhällsprogrammet. 

För ytterligare information, kontakta förvaltningschef Henrik Andersson, 0431-772 01