FastTV net AB

Angående senarelagd delårsrapport

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:38 CEST

(Aktietorget: FATV)

FastTV.net AB (publ) ("FastTV") har tidigare angivit att delårsrapporten för perioden jan-juni 2008 skulle offentliggöras fredagen den 26 september. På grund av brist på personella resurser i samband med en pågående due diligence av bolaget kommer rapporten istället att publiceras fredagen den 3 oktober 2008.

Den pågående due diligencen (granskningen) av FastTV genomförs i syfte för att den tilltänkta investeraren skall förvärva aktier i bolaget vilket har bidragit till förseningen av rapporten vilket styrelsen beklagar.

Bolaget har under den senaste tiden märkt av ett stort intresse för våra produkter såväl som för vår verksamhet. Inom bredbandsmarknaden sker nu en konsolidering och vi kommer att dra nytta av den genom att sluta samarbetsavtal med de aktörer som vill kunna konkurrera med samma utbud av tjänster som de största aktörerna. FastTV har som oberoende aktör inom IPTV möjlighet att tillhandahålla ett mycket starkt koncept till flera olika aktörer på marknaden.
För ytterligare information, kontakta Jesper Stevrin, styrelseordförande, FastTV Net AB, jesper.stevrin@fasttv.net mobil: 076-3384811.