Dyslexiförbundet FMLS

Angeläget problem ses över - Heja Nyamko!

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2012 14:23 CEST

Dagen efter det att den statliga Ungdomsstyrelsen släppt sin rapport  om att den långvariga ungdomsarbetslösheten ökat med 63 procent tillkännager Nyamko Sabuni att regeringen tillsätter en utredning för att se över vad som händer med de ungdomar som hamnar utanför alla system; de är inte i utbildning eller arbete, har ej heller stöd från försäkringssytemen eller är arbetslösa. De saknas helt i statistiken. Nu är detta således inte samma grupp som Ungdomsstyrelsen utrett, men utredningarnas resultat är symptom på en likartad problematik.

Det visar sig att i båda grupperna finns ungdomar från andra länder samt ungdomar med funktionsnedsättningar, psykiska och sociala problem överrepresenterade.

Problemet har tidigare utretts av Leif Linde i den statliga utredningen Unga utanför SOU 2003:92. Då visades att funktionsnedsättningarna många gånger handlade om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, psykiska och sociala problem som många gånger var pålagrade en annan funktionsnedsättning.

Efter den tidigare utredningen har genomförts en del åtgärder, framför allt skärpt lagstiftning angående kommunernas uppföljningsansvar - men egentligen alldeles för lite.

Leif Lindes utredning omfattade ungdomar upp till åldern 25 år. Vid en snabb genomläsning ges intrycket av att den nya utredningen fokuserar på gruppen upp till 20 år där kommunerna har ett uppföljningsansvar. Men vad händer med de äldre ungdomarna, där problemen är minst lika stora - om inte större. Det vore bra om utredningen även kunde se över denna grupp och komma med förslag på kraftfulla insatser.

Det är en hederssak för ett anständigt samhälle att väl ta hand om dessa våra mest behövande!