Göteborgs universitet

Angered 2050 - nytt projekt uppmärksammas i Shanghai

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:08 CEST

Angered år 2050. Småskalig odling på balkonger och hustak, spårtaxi till jobbet och vågkraftverk vid kusten som levererar en stor del av Göteborgs elenergi. Det är några visioner i det projekt från Göteborgs universitet som i helgen fick ett hedersomnämnande i tävlingen Cities beyond oil i Shanghai.

Visionen är ett Angered som år 2050 har minskat sitt oljeberoende kraftigt och är på god väg mot en helt hållbar utveckling. Självförsörjning har varit ett viktigt ledord. Lokal odling istället för importerade livsmedel, utbyggd lokaltrafik och lokal energiförsörjningen genom små våg- och solkraftverk har varit viktiga bitar i pusslet.

- Vi har kommit fram till en lokalt förankrad och konkret definition av vad hållbar utveckling innebär i Göteborgsregionen, det är något som tidigare har saknats, säger Per Knutsson, lektor vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Sociala dimensioner av hållbar utveckling

De vetenskapligt underbyggda visionerna har arbetats fram av 33 studenter från åtta olika ämnesområden vid Göteborgs universitet och Chalmers under våren 2008. När projektet i helgen presenterades i den internationella tävlingen Cities beyond oil i Shanghai fick det ett hedersomnämnande för betoningen av de sociala dimensionerna i ett samhälles hållbara utveckling. Tävlingsbidragen kommer också att presenteras vid World Urban Forum i Nanjing i Kina i november.

- Tekniken för vår vision finns redan idag på andra håll i världen, t ex spårtaxi för lokaltrafiken, men det krävs sociala och politiska förändringar för att det ska bli verklighet. Det finns en bild av vad "det goda livet" innebär som behöver förändras om vi ska leva mer hållbart, säger Per Knutsson.

Argument för förändringar

En liknande fallstudie som genomfördes på Tjörn förra året rönte uppmärksamhet och drog till sig kommunledningens intresse. Att politiker och beslutsfattare ser vad som faktiskt skulle kunna vara möjligt är enligt Per Knutsson ett viktigt resultat av fallstudierna.

- När det gäller Tjörn så är vår studie nu med som referensmaterial i den kommunala planeringen. Det har också kommit förslag för att förbättra kommunikationerna som ligger nära våra förslag. Fallstudierna kan ge politiker och tjänstemän stöd och argument för att genomföra förändringar i en hållbar riktning, säger Per Knutsson.

AV: Henrik Axlid
031-786 20 21, 0734-04 20 21