Rikskonserter

Angered och Örnsköldsvik prisbelönta kulturskolor

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 15:44 CEST

Angereds kulturskolor blev tack vare den nära relationen till kommunens unga innevånare Årets musik- och kulturskola 2006. Projektet Brundibár och människovärdet, barnopera vid Kulturskolecentrum Örnsköldsvik utsågs till Årets projekt 2006. Pristagarna offentliggjordes och hyllades vid en ceremoni i Folkets Hus i Kiruna på onsdagen.

Angereds kulturskolor har lyckats med att inordna det lovordade projektet Internationella Musik och Dansskolan, IMD i sin ordinarie verksamhet. Kulturskolorna uppvisar ett självklart sätt att hantera de utmaningar som följer med den mångkulturella miljö som de verkar i. Den struktur som finns bland innevånarna i Angered har därmed en naturlig återspegling i skolornas verksamhet och de kan härigenom skapa en nära relation till människorna i området. Kulturskolorna har en ansenlig bredd i verksamheten och verkar se pluralism och olikheter enbart som möjligheter.


Årets Projekt ”Brundibár och människovärdet” är ett otroligt ambitiöst upplagt och väl genomfört projekt. Barnoperan Brundibár är en föreställning som bjuder på många utmaningar, inte minst konstnärliga, men också emotionella med tanke på omständigheterna för verkets tillkomst – något som också utnyttjades väl i den sceniska inramningen. Projektet Brundibár imponerar också på det sätt som arbetet planerats och brett förankrats, där man även tagit upp just de frågor och företeelser som operans bakgrund aktualiserar - frågor som tyvärr ännu idag är angelägna och nödvändiga att uppmärksamma.

Så lyder Svenska Musikrådets motiveringar till att Angereds kulturskolor och Kulturskolecentrum Örnsköldsvik blev prisbelönta.

Det är Svenska Musikrådet som sedan 1998 delar ut pris på 50 000 kr till Årets musik- och kulturskola och från och med 2004 också ett pris till Årets projekt på 20 000 kr.

Prisutdelare i Kiruna var juryns ordförande, Camilla Lundberg, musikansvarig SVT Kultur och Musikrådets ordförande Martin Martinsson. Juryn bestod av representanter från organisationer med insikt i de olika områden som kulturskolan täcker. Den har haft ett tufft jobb att plocka ut de nominerade till de två priserna.
Svenska Musikrådet har 60 medlemsorganisationer och representerar hela det svenska musiklivet, professionella och amatörer samt institutioner och organisationer av alla slag. Musikrådet vill med dessa priser ge uppmärksamhet åt kultur- och musikskolorna och den betydelse dessa har för det svenska musiklivet.

Mer information:
Aleka Karageorgopoulos, Angereds Kulturskolor, tel: 070-780 10 19
Christer Joald, Kulturskolecentrum i Örnsköldsvik, tel: 070-337 70 57
Jan-Olof Rudén, Svenska Musikrådet 070-4457737
Per Ekedahl, beredningsgruppen för Årets Musik- och Kulturskola/Rikskonserter, tel: 0705-18 16 25.