Rikspolisstyrelsen

Angreppen från vägpirater har minskat med 43 %

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:15 CEST

Årets projekt för att minska antalet angrepp mot husbilsturister och lastbilar på rastplatser är avslutat. Angreppen har minskat med 43 % mot år 2003.
Polismyndigheten i Västra Götaland har haft följande samarbetspartners:
Polismyndigheterna i Skåne, Småland och Halland.
Vägverket
Rättsmedicinalverket.
Motormännens Riksförbund
Sveriges Redarförening, färjesektionen
Öresundskonsortiet
Sveriges Stug- och Campingvärdars Riksförbund
Statoil
Turistråden i Halland, Skåne, Västra Götaland och Småland
Kabe Husvagnar
Caravan Club

Antal brott:
Västra Götaland 35 st. Minskning med 81 brott mot 2003
Halland 29st. Ökning med 7 brott mot 2003
Skåne 17 st. Ökning med 2 brott mot 2003.
Småland (2004 inräknas Kronoberg och Kalmar län) 11 st. Ökning med 4 mot 2003.

Angripna fordon:
Husbilar - 2004 - 89 st och 2003 - 112 st. Minskning med 23 angrepp mot 2003.
Lastbilar - 2 st. Minskning med 43 angrepp mot 2003.

Genomförande:
Under projekttiden har vi inriktat oss på att påverka husbils- och lastbilschaufförer att ändra sitt beteende och sin attityd när de stannar på rastplatser. 60000 foldrar, med brottsförebyggande råd, har distribuerats till ankommande turister till Sverige via färjor och Öresundsbron.
Vägpatruller från Motormännens Riksförbund, Campingvärdar och Turistbyråer, samt uniformerad polis har distribuerat foldrarna till i Sverige befintliga hus- och lastbilar.

I samverkan med Polisen har Vägverket vidtagit ett antal åtgärder för att göra rastplatserna efter E6 mer trygga. Detta genom bättre belysning, röjning av skymmande växtlighet och nyproduktion av skyltar för att fästa upp brottsförebyggande anslag från polisen.

Fortlöpande har civil och uniformerad polis besökt rastplatserna.

De aktuella brotten har bearbetats och behandlats i databas i samverkan mellan kriminalunderrättelseroteln i Göteborg och Trollhättan samt Närpolisen i Mölndal.

Vid analysarbetet har det bland annat framkommit att 61 av angreppen har skett mot husbilar som är byggda på chassi från Fiat. 2003 var det 32 angrepp mot Fiat.

Brev har skickats till Fiat där vi påtalat bristerna i deras lås.

Gas:
Under 2005 har det förekommit 5 angrepp där misstankar gas förekommit. Det är en minskning med 15 angrepp mot 2003.


Frågor om årets projekt besvaras av:

POLISEN, Per-Arne Nilsson, 031-739 3736, 0705-670650

VÄGVERKET, Lars Hellström, 0521-274806, 0705-274806