Diosentic Systems AB

Anhörigas Riksförbund samarbetar nu med Diosentic Systems kring nationell uppföljning av anhörigvårdares livssituation

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 06:30 CEST

Inledning
Anhörigas Riksförbund (AHR) samarbetar nu med Diosentic Systems AB kring nationell uppföljning av Sveriges anhörigvårdares livssituation. Nästan var fjärde person i Sverige, cirka 650 000 människor som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem (källa: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga). Syftet med samarbetet är att genom bättre samlad kunskap i denna nationella uppföljning öka livskvaliteten både för de anhöriga och de närstående.

Målsättningen för Anhörigas Riksförbund
Målet är och kommer alltid vara ökad livskvalitet både för den anhörige och den närstående. Arbete i partnerskap ligger som en grund till arbetet där uppdraget är att samla in och sprida kunskaper för att påverka på alla nivåer. "Genom bättre nationell samlad kunskap kommer vi nu kunna säkra en plats för de anhöriga i debatten och på så sätt snabbare ta oss i rätt riktning för att nå våra mål”, säger Alf Andersson Tf. Ordförande Anhörigas Riksförbund.

"I detta viktiga initiativ vill vi visa hur stor skillnad systematisk och strukturerad uppföljning kan göra i ett nationellt socialt syfte. När vi på detta sätt kan bidra till samhället i stort är det naturligt för oss att göra det. Därför är vi glada för att kunna erbjuda detta pro bono", säger Thomas Kylander, VD Diosentic Systems AB.

Hur går det till?
När anhörigföreningar runt om i landet träffar anhörigvårdare kommer de att erbjudas att anonymt delta i uppföljningen. Anhörigvårdaren har då tillgång till uppföljningsverktyget (dioevidence™) som i en dialogintervju för ett samtal och uppföljning om den anhöriges livssituation. Samtidigt besvaras frågorna i verktyget som automatiskt sparas i den nationella databasen. Samtliga användare har i realtid tillgång till samtliga ifyllda och sparade enkätsvar.

Resultatet
När som helst kan användare göra olika typer av analyser för att studera önskade parametrar. Antalet analysmöjligheter är omfattande och mycket komplicerade samband kan studeras. Materialet kommer att användas för att påverka makthavare, bilda opinion, som bollplank och remissorgan för regering, myndigheter, kommuner och landsting.

Information och utbildning
De drygt 65 anhörigföreningarna som idag är anslutna till AHR kommer nu att successivt få tillgång till uppföljningsverktyget, databasen och analysmöjligheterna. AHR och Diosentic planerar nu information och utbildningsträffar för föreningarna för att omgående starta arbetet.

Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund är en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi stödjer anhöriga som ger stöd-, omsorgs- och vårdinsatser till deras närstående. Våra medlemmar är både lokala anhörigföreningar, enskilda medlemmar och organisationer.

AHR är den gemensamma plattformen för alla frågor som rör anhörigvårdare. Vi påverkar makthavare och bildar opinion, fungerar som bollplank och är remissorgan för regering, myndigheter, kommuner och landsting.

Kontaktperson: Anett Karlsson, 0738 -11 54 41, anett.karlsson@ahrisverige.se
www.ahrisverige.se

Diosentic Systems AB
Diosentic är ledande på uppföljning av vårdinsatser inom sociala områden såsom missbruksvård för vuxna, barn och unga och psykiskt funktionsnedsatta. Uppföljningsverktyget dioevidence™ används av Sveriges kommuner för att samla in fakta från brukare för att öka kvaliteten i verksamheten och förutsättningarna för sina brukare att hantera sin livssituation bättre.

Diosentic Systems är en spin-off från Diosentic Information Technology AB, som grundades 1994.

Kontaktperson: Thomas Kylander, VD, 0767 - 75 77 47, thomas.kylander@diosentic.se 
www.diosentic.se