Huddinge kommun

Anhörigcentralen ger det stöd som socialtjänstlagen kräver

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:00 CEST

Sedan drygt två år gör äldreomsorgen i Huddinge vad den nya socialtjänstlagen kräver:
Med stöd, utbildning, erfarenhetsutbyte och avlastning hjälper Anhörigcentralen dem som vårdar en anhörig i hemmet.
- Tid för egna aktiviteter är viktigt för att en anhörig ska orka, säger Majlis Retzell, chef för anhörigcentralen.

Den 1 juli ändrades socialtjänstlagen så att kommunerna är skyldiga att ge stöd till invånare som vårdar och hjälper en äldre närstående. Tidigare var det frivilligt.
Huddinge kommun erbjuder sedan april 2007 stöd, utbildning och avkoppling i olika former.
Anhörigcentralen är en mötesplats för invånare som hjälper eller vårdar en äldre närstående, och vill delta i olika aktiviteter och träffa andra i samma situation.
- Det är en bra hjälp för att orka vara ett stöd för den man tar hand om. Annars riskerar man att själv tappa orken och bli sjuk, säger Majlis Retzell.

Hon träffar anhöriga både i grupp och i enskilda samtal. De personliga samtalen ger en möjlighet att få prata om känsliga frågor.
- Många känner en rädsla över att lämna den de vårdar hemma, och en del känner till och med skuld, berättar Majlis Retzell.

Anhörigcentralen ordnar varje vår och höst studiecirklar tillsammans med Röda Korset. Att öka sin kunskap om äldres sjukdomar, rättigheter, livskvalitet och annat kan bidra till att klara sin vardag bättre. Det är också viktigt att få samtala med andra om hur det är att vårda och hjälpa en närstående.
- Många upplever att bekantskapskretsen krymper när den man vårdar får en stroke eller en demenssjukdom. Då kan det vara skönt att få lära känna andra i samma situation som förstår både glädjen och sorgen i att vårda en närstående, säger Majlis Retzell.

För mer information kontakta
Majlis Retzell 0709 - 75 02 11

CA Eriksson, Pressekreterare,
Informationsavdelningen
08-535 301 78
ca.eriksson@huddinge.se