Länsstyrelsen i Östergötlands län

Anhörigfrågor uppmärksammas i kommunerna

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:33 CEST

Statliga stimulansmedel för utveckling av stöd till anhöriga som vårdar närstående gör att frågan får ökad uppmärksamhet i Östergötlands kommuner. Det visar Länsstyrelsens rapport om anhörigstöd i Östergötland 2006.

En förutsättning för att kunna erbjuda stöd till anhöriga som vårdar är att kommunen känner till var anhörigvårdarna finns och vilket behov och önskemål av stöd de har. Undersökningen visar att det finns grupper som kommunerna bara har viss eller dålig kännedom om. Det måste också finnas personal med kunskap och förståelse för anhörigvårdarens situation.

Flertalet kommuner har under året arbetat med att förbättra informationen om anhörigstöd. Det är också positivt att tio kommuner av länets kommuner har genomfört utbildning för personal för att öka kunskapen om anhörigvård och anhörigas situation.

– För den som regelbundet vårdar en närstående är det viktigt att få någon form av avlösning för att få möjlighet till avkoppling och ett eget liv, säger socialkonsulent Britta Mellfors som skrivit rapporten.

De vanligaste stödformerna som kommunerna erbjuder är dagverksamhet, korttidsvård och avlösning i hemmet. I sju kommuner är det möjligt att få avlösning i hemmet dygnet runt såväl vardagar som helger. Det är mycket positivt då det ger den anhöriga möjlighet att få avlösning när behovet finns.

För att få del av statsbidraget ska kommunerna använda cirka en femtedel av pengarna för samverkan med frivilligarbetare. Det är ganska långt kvar innan man nått denna målsättning. Här finns det en stor utvecklings­potential i alla kommunerna enligt Länsstyrelsen.

Vid en jämförelse mellan kommunernas ansökningar och vad som framkommer av enkätsvaren står det klart att flertalet kommuner under 2006 inte har kunnat genomföra mer än en liten del av det som ansökan omfattar. Det beror framförallt på att medlen betalades ut först i slutet av 2006.

Bakgrund
Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen bör socialnämnden genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.

För ytterligare information kontakta gärna:
Britta Mellfors, socialkonsulent, tfn 013-19 61 32.

Läs hela rapporten ”Anhörigstöd i Östergötland, Lägesrapport 2006” här.
http://www.e.lst.se/e/Publikationer/rapporter_test/2007/anhorigstod_i_ostergotland_lagesrapport_2006.htm