Folkpartiet

Anita Brodén (fp) m a a FN:s Klimatrapport: Världen måste agera Nu!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:59 CET

- FN:s klimatrapport talar sitt tydliga språk - vi måste betydligt snabbare slå in på en annan väg, utan några som helst fördröjningar.

Det säger Anita Brodén (fp), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet med anledning av de rön som två tusen forskare kommit fram till och som innebär att människan till stor del är orsaken till jordens medeltemperaturhöjning.

- De allra svåraste konsekvenserna kommer återigen att drabba redan utsatta människor i Asien och Afrika med miljoner miljöflyktingar till följd. Klimatförändringarna kommer också att drabba oss i den rika delen av världen genom fler stormar och översvämningar, torka och hetta men också genom exempelvis fler parasitöverförda sjukdomar.

- Det finns fortfarande möjlighet att slå till bromsarna och styra in på rätt väg, men då innebär det en snabbare övergång från det fossila samhället, en kraftfull energieffektivisering samt rejäla forsknings och utvecklingssatsningar.

– Vi måste agera både nationellt och internationellt samt utveckla de ekonomiska styrmedel som handel med utsläppsrätter är exempel på. Även på kommunal nivå krävs beredskap och här bör Kommun- och Landstingsförbundet spela en aktivare roll. På internationell nivå måste EU-kommissionens förslag på klimatåtgärder skärpas ytterligare samt ytterligare press ställas på USA, Australien, Indien och Kina att medverka i ett post-Kyotoavtal.


Anita Brodén, riksdagsledamot (fp)
0702-02 13 18, anita.broden@riksdagen.se

Avni Dervishi (fp)
presskontakt
0708-54 90 78, avni.dervishi@riksdagen.se

Anitas Brodéns hemsida
www.folkpartiet.se/broden