AFA Försäkring

Anita Johansson ny chef för AFA Försäkrings skadereglering

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:00 CET

Anita Johansson har utsetts till ny chef för Område Skadereglering i AFA Försäkring.

Anita Johansson är 50 år och kommer närmast från Verket för högskoleservice VHS där hon är direktör och myndighetschef sedan 2001. Hon har tidigare bland annat arbetat som planeringschef i Statsrådberedningen, länsråd vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, departementsråd i kulturdepartementet och controller på SAS.
Anita Johansson kommer att ingå i AFA Försäkrings företagsledning och ersätter Gunnar Söderberg, nuvarande chefen för Område Skadereglering, som går i pension 1 juni 2010.

- Anita Johansson kommer ha en viktig roll som ledare för vår kärnverksamhet Skadereglering, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring. Vi vill ha nöjda kunder och vi arbetar ständigt för att förbättra vår kundorientering. Anitas erfarenhet från förändrings- och utvecklingsarbete inom VHS kommer att vara värdefulla för AFA Försäkrings fortsatta utveckling.

- AFA Försäkring har en viktig roll på svensk arbetsmarknad, säger Anita Johansson. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla AFA Försäkrings verksamhet så att den blir så effektiv som möjligt.

Det är mer än tre miljoner svenskar i privat näringsliv, kommuner och landsting som omfattas av minst en av de kollektivavtalade försäkringar som AFA Försäkring administrerar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning. Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 
Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna.

Anita Johansson tillträder sin tjänst som Områdeschef Skadereglering den 1 maj 2010.

Bild på Anita Johansson finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information kontakta:
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se