Lindex AB

Anita Strandberg, återgår som landschef för Lindex i Tyskland

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2003 14:56 CET

Anita Strandberg återgår som landschef för Lindex i Tyskland och fortsätter därmed det arbete som hon så framgångsrikt bedrivit i Tyskland. Hanne Leino har utsetts som ny tillförordnad landschef i Norge.

Styrelsen i Lindex GmbH har utsett Anita Strandberg till landschef för Lindex i Tyskland eftersom hon enligt styrelsen är den person som lämpligast ansvarar och utvecklar verksamheten i Tyskland. Därmed lämnar Christian D. Lorentz sin tjänst.

– Anita Strandberg har drivit ett flertal framgångsrika utvecklings- och förändringsprojekt inom Lindex. Förutom att under de senaste åren varit verksam i den tyska verksamheten har hon också varit regionchef i Sverige och tillförordnad landschef i Finland. Under Anita Strandbergs tid som landschef i Tyskland förbättrades den operativa driften i butikerna och Lindex koncept anpassades framgångsrikt till den tyska marknaden. Dessa åtgärder har successivt givit de positiva effekter som vi nu kan se i Tyskland, säger Jörgen Johansson, VD och koncernchef i Lindex.

Allt tydligare tecken visar på att Lindex växlat in på ett framgångsrikt spår i Tyskland. Sedan i december 2002 har Lindex försäljning gått väsentligt bättre än marknaden. Försäljningsutveckling i jämförbara butiker i Tyskland ökade under september med 17 procent medan den tyska marknaden sjönk med 3 procent. Den fina utvecklingen fortsatte även i oktober då försäljningen i jämförbara butiker ökade med hela 27 procent medan marknaden uppvisade en tillväxt på +0. Lindex räknar med att verksamheten i Tyskland ska visa ett positivt kassaflöde hösten 2004 samt gå med vinst hösten 2006.

Hanne Leino har utsetts till tillförordnad landschef i Norge under den tid som ordinarie landschef, Elisabeth Peregi är föräldraledig. Hanne Leino är civilekonom och har efter åtta år på Lindex, erfarenhet som både butikschef och regionchef. Hanne har också varit sortimentsansvarig för den finska verksamheten samt nu senast för Sverige.

Anita Strandberg och Hanne Leino kommer att ingå i Lindex företagsledning och tillträder sina befattningar omgående.

AB Lindex (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Johansson, VD och koncernchef
Telefon: +46 (0) 31 739 50 02
Mobil: +46 (0) 705-94 21 22

Peter Andersson, Ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 (0) 31 739 50 10
Mobil: +46 (0) 705-84 44 37

Ulrika Danielson, Informations- och HR-chef
Telefon: +46 (0) 31 739 50 05
Mobil: +46 (0) 709 50 16 13

Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 313 butiker på den nordiska marknaden och 30 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige, varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder.