Vänsterpartiet

Anki Ahlsten om Ansvarskommittén: Välkommen diskussion om framtidsfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:31 CET

På tisdagen lämnade den så kallade Ansvarskommittén ifrån sig sitt förslag till slutbetänkande. I det lyfts en rad viktiga frågeställningar och framtidsfrågor fram, bl.a. hur län och landsting ska delas in och organiseras, och vilka ansvarsområden de egentligen ska ha. Vänsterpartiet har ännu inte tagit ställning till alla de förslag som läggs, men välkomnar diskussionen.

- Det här är stora frågor, och förslag med långtgående konsekvenser, och vi vill ta ställning till det genom en bred diskussion i partiet - en diskussion som för övrigt redan har påbörjats, säger Anki Ahlsten, partisekreterare.

- Ansvarskommittén har gjort ett hästjobb med att försöka lösa de problem som finns med en del föråldrade strukturer, men det är också viktigt att de lösningar som föreslås inte bara blir eliternas nya projekt. Det måste finnas en folklig förankring, annars blir det bara administrativa lösningar på politiska problem.