Landstinget i Jönköpings län

Anmäl donation via webben

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 16:31 CEST

Nu har donationskampanjen öppnat sin nya webbplats www.livsviktigt.se

Det betyder att du som tagit ställning för donation, kan anmäla det till Donationsregistret via Internet. För dig som ännu inte bestämt dig finns mycket information – och du som osäker kan från slutet av november ringa till Donationslinjen för personlig rådgivning.

Två tredjedelar av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död. Ändå ökar bristen på donatorer. Men de flesta varken berättar för sina släktingar om sin vilja att donera eller gör en formell anmälan till donationsregistret. Många donationer blir därför aldrig av.

Läs själv eller ring och fråga
Det är bakgrunden till Landstingsförbundets stora informationskampanj som ska skapa uppmärksamhet kring de stora behoven. Målet är att fler ska ta ställning – och helst också anmäla sig till Donationsregistret.
Ett ny möjlighet är alltså att göra det via den nya webbplatsen. I slutet av november öppnas också Donationslinjen på telefon, där specialutbildad sjukvårdspersonal ger råd.

Nytt hopp för dem som väntar
Huvudbudskapet är: Gör din vilja känd genom att tala med dina närstående – och anmäl dig till Donationsregistret!
Kampanjen startade i samband med Europeiska Donationsdagen den 4 november. Broschyrer till både allmänheten och sjukvårdspersonal, annonser i rikspress och TV-filmer är andra delar i den stora kampanjen, som ska ge nytt hopp till de omkring 600 som väntar på nya organ.

”Gör din vilja känd”
Under rubriken Gör din vilja känd arrangeras två möten för allmänheten i hälso- och sjukvårdsutskottens regi.

Onsdag 8 oktober kl 18.30 i aulan i Höglandssjukhuset informerar verksamhetschef Karsten Offenbartl, kirurgkliniken, verksamhetschef Albert Sundberg, anestesi, och dessutom donationsansvarig på Höglandet, samt Lars Svensson, läkare i njurmedicin, om organdonation tillsammans med personer som fått transplantation.

Torsdag 9 oktober kl 18.30 i Allianskyrkan i Värnamo informerar Svend Höjsgaard, överläkare anestesi och dessutom donationsansvarig inom Värnamo sjukvårdsområde och sjukhuspräst Sölve Hjalmarsson om organdonation tillsammans med personer som fått transplantation